logeerhuis / respijthuis / carebnb Hoogvliet. Veilig thuis & ontzorgen mantelzorgers in de wijk

Wie Bureau de Grip
Mijn vader heeft 8 maanden bij mij in huis gewoond. Hij is 2 keer in het ziekenhuis opgenomen. Beide keren kon ik hem weer ophalen, maar i.v.m. de achteruitgang moest de woon- en leefsituatie worden aangepast. Hierbij is hij 1 keer opgenomen in een verpleeghuis. Verschrikkelijk was dat voor hem.
Jaar 2019
Categorie Inzetten e-Health

Verblijf in een logeerhuis helpt mensen na een ziekenhuisopname om veilig thuis te kunnen wonen. Verblijf in een respijthuis ontzorgt de mantelzorger. Het mantelzorgen wordt beter en langer volgehouden. De comfortwoning is geschikt voor toeristen in een rolstoel (carebnb).

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Verblijf in een logeerhuis helpt mensen, met name alleenstaanden met een klein sociaal netwerk, na een ziekenhuisopname om veilig thuis te kunnen wonen.
Als 'n inwoner van Hoogvliet met multiple problematiek voor het ziektebeeld waarvoor hij/zij is opgenomen in 'n ziekenhuis, wordt ontslagen, is de thuissituatie vaak niet veilig. Tijdens het logeerverblijf kan het woonhuis aangepast worden. Met behoud en uitbreiding van 't bestaande sociale netwerk.
8,6 % van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Om te voorkomen dat mantelzorgers omvallen, wordt bij tijdelijk verblijf in een bekende en vertrouwde omgeving de mantelzorger ontlast. B.v. als de mantelzorger zelf een korte periode in het ziekenhuis moet worden opgenomen of als de mantelzorger alleen er even uit moet.
Alle kamers en sanitair zijn geschikt voor kortdurend verblijf en aangepast aan mindervaliden. Eén verblijf is ingericht met diverse technische oplossingen die het langer veilig thuis wonen mogelijk maken. Via het platform airbnb kunnen gasten kortdurend verblijf boeken en zo ervaren wat b.v. domotica aan toegevoegde waarde is.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Annemarie Zirkzee