Stadsjury CityLab010.
Kennis van zaken en hart voor de stad.

De Stadsjury CityLab010

Het subsidieloket van de gemeente Rotterdam is op dit moment gesloten voor CityLab010-aanvragen. Nog even en dan gaat de nieuwe Stadsjury aan de slag met alle initiatieven die dit jaar startbudget aagevraagd hebben. Aan de Stadsjury straks de belangrijke taak om alles te beoordelen en te bepalen wie er wel of geen subsidie krijgen. Wie er allemaal deelnemen aan de jury laten we je zo snel mogelijk weten!

De Stadsjury CityLab010 bestaat uit 12 leden met kennis van zaken en hart voor de Rotterdam. De Stadsjury maakt op basis van inhoudelijke overwegingen en de Subsidieregeling CityLab010 een juryrapport waarin staat welke CityLab010-initiatieven een startbudget verdienen.

Het juryrapport wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Zij verzorgen de afhandeling van het juryrapport. De ambtelijke expertise wordt optimaal ingezet om de Stadsjury inhoudelijk te ondersteunen. Denk hierbij aan het organiseren van jurybijeenkomsten, het inhoudelijk adviseren en hulp bij het uitwerken van het juryrapport.