GrowWizzKid voedselwijs. curriculair en extra-curriculaire verbinding

Startbudget toegekend € 25206,-
GrowWizzKid is een vernieuwend, praktisch en innovatief lesprogramma bestaande uit een binnenteeltsysteem voor jaarrond telen en digitale actuele lesmogelijkheden. GWK daagt scholen uit op eigen wijze inhoud te geven aan de lessen over voeding, natuur en techniek en deze passend te integreren.

Door met kinderen aan de slag te gaan en het bewustzijn te vergroten over het bereiden, het verbouwen en de oorsprong van voeding maken wij kinderen voedselwijs en -vaardig. Mbv 21ste- eeuwse vaardigheden weten zij natuur, techniek en gezondheid te verbinden aan de agri-foodsector en consumptie.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Het innovatieve binnenteeltsysteem als onderdeel van het totale programma is het verbindende middel waarmee leerlingen uitgedaagd worden om zelf te beleven en te ervaren wat natuur, techniek, duurzaamheid, innovatie en voeding in de context van de Rotterdamse agri-food supply chain betekent.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Ida Hendricks