Als De Bomen Konden Praten. Kunst en wetenschap in Dialoog met de Wijk

Is een initiatief van Stadslab Luchtkwaliteit en Duurzaam Middelland ism bewoners en ondernemers van de laan.

In Middelland, op de hoek van de Claes de Vrieselaan en de Mathenesserlaan, komt het eerste Meet&Weet Station (MWS) van Rotterdam met de titel ‘Als de Bomen Konden Praten’; een ‘apparaat’ dat de kwaliteit van de leefomgeving gaat meten op het gebied van duurzaamheid.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Klimaatverandering, energietransitie en schone lucht zijn thema's die in de wijk Middelland door de bewoners hoog op de agenda gezet zijn. Wat betekenen cijfers voor de kwaliteit van de leefomgeving voor de bewoners van Middelland? En wat kun je zelf doen om bij te dragen aan klimaatadaptie, energietransitie én schone lucht?
Het MWS Middelland laat niet alleen cijfers zien maar ook verhalen horen. We laten de bomen praten die tenslotte een graadmeter zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de mate van leefbaarheid. Een boom: ."..een huis, schuilplek of bron van voedsel en een baken in het landschap..."

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Ruud Reutelingsperger