Veelgestelde vragen.

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma van de gemeente Rotterdam voor initiatiefnemers - bewoners, ondernemers en organisaties - die een oplossing hebben voor maatschappelijke issues in Rotterdam. In totaal is meer dan 3 miljoen euro beschikbaar om initiatiefnemers te helpen aan een startbudget. Naast de mogelijkheid van een startbudget biedt de gemeente tot de zomer van 2020 een Start-Up programma aan met workshops en verbindt initiatiefnemers aan experts van de gemeente, de partners uit de stad én aan elkaar. Doel is dat er voor elk initiatief een zo goed mogelijk projectplan ligt dat een beroep kan doen op een startbudget. De Stadsjury van CityLab010 beoordeelt op basis van de projectplannen welke initiatieven in aanmerking komen voor een startbudget. 

Maatschappelijke problemen vragen om een andere aanpak. Daarvoor heeft de stad een overheid nodig die meer ruimte geeft. CityLab010 geeft die ruimte. CityLab010 helpt om vernieuwende oplossingen te bedenken die maatschappelijke problemen aanpakken. CityLab010 maakt innovatiekracht in de stad mogelijk.

CityLab010 kent zes thema’s: Energietransitie, Groei van de Stad, Nieuwe Economie, Gelijke Kansen, Toerisme en Stadscultuur en Samenleven. CityLab010 is op zoek naar initiatieven die een bijdrage leveren aan deze thema’s .Dit noemen we maatschappelijke relevantie. Natuurlijk kan jouw initiatief aan meerdere thema’s een bijdrage leveren. In de beoordeling wordt dat meegenomen. Wij vragen je wel om aan te geven wat in jouw ogen het belangrijkste thema is van het initiatief. Dit is belangrijk omdat de Stadsjury per thema de beste plannen selecteert. Hier kan je de thema’s vinden.

Meld je aan en deel je initiatief (een korte samenvatting) op onze site. Binnen 5 minuten ben je klaar. Met het delen van jouw initiatief en het opsturen van het aanmeldformulier kan je snel duidelijk maken wat je wilt gaan doen. Ook krijg je dan een coach van CityLab010. Voor alle duidelijkheid: dit is niet de aanvraag voor een startbudget! Het aanvragen van een startbudget kan met een uitgewerkt projectplan bij het subsidiebureau van de gemeente Rotterdam. Wij adviseren je om ons Start-Up programma volgend jaar te volgen om een zo sterk mogelijk projectplan te maken voor jouw initiatief.

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt gedeeld blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer. Ook als je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een aanvraag doet voor een startbudget blijft het jouw intellectueel eigendom. 
 

Ja, dat kan kloppen. Het team CityLab010 zorgt dat het initiatief binnen een week op de website is te zien. Gedurende deze periode kun je het initiatief niet aanpassen. Dat kan pas als het initiatief op de website is te zien. Je krijgt hierover een mailtje.

Als je via je account inlogt, kun je je initiatief aanpassen.
 

Ja. Als uit het projectplan blijkt dat het initiatief aan meerdere (sub)categorieën een bijdrage levert, ontvangt het voor elke categorie punten. Deze punten worden bij elkaar opgeteld. Het plan wordt ingedeeld bij de categorie waaraan de grootste bijdrage wordt geleverd. De initiatiefnemer kan zelf in het projectplan aangeven wat de belangrijkste categorie van het initiatief is en aan welke overige categorieën het een bijdrage levert. In de regeling CityLab010 2019 zijn de criteria en voorwaarden hiervoor opgenomen. 

Bij CityLab010 organiseren we regelmatig netwerkevents en handige workshops. Op die events ontmoet je het team van CityLab010, de partners van CityLab010, experts en andere Rotterdammers met hart voor de stad. Via deze website houden we je op de hoogte van alle activiteiten. Dan ontvang je alle updates.

De Stadsjury van CityLab010 is een adviescommissie voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. De leden beoordelen de projectplannen waarvoor een startbudget is aangevraagd. In een juryrapport geeft de Stadsjury aan welke plannen in aanmerking komen voor een startbudget, inclusief de hoogte van het bedrag. Dit doet de Stadsjury na een advies van het team van CityLab010. Er wordt gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de plannen (in hoeverre sluit het plan aan op wat CityLab010 zoekt?) en naar de mate van innovatie. Het college verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

Alle projectplannen die zijn ingediend bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam worden eerst ambtelijk getoetst op uitvoerbaarheid (bijvoorbeeld: wordt het in Rotterdam uitgevoerd?, heeft het een realistische begroting, planning? enzovoort). De projectplannen die niet uitvoerbaar zijn, krijgen geen startbudget. Alle overige plannen gaan naar de Stadsjury. De projectplannen krijgen van de Stadsjury gemotiveerd een score (punten) voor de mate van innovatie en maatschappelijke relevantie. Maatschappelijke relevantie is de bijdrage aan de thema’s. Als een initiatief aan meerdere thema’s een bijdrage levert, dan worden de punten bij elkaar opgeteld. We hebben een checklist gemaakt voor het projectplan.

Hiervoor maken we gebruik van het ‘Innovation framework’ van Keeley, Pikkel, Quinn & Walters. Deze onderzoekers ontwikkelden een model om de mate van innovatie van een initiatief te toetsen. Het model onderscheidt drie clusters waarbinnen op diverse gebieden innovatie mogelijk is: Beleving, Aanbod en Configuratie. Innovatie is voor CityLab010 daarom meer dan alleen de type oplossing voor een maatschappelijke vraagstuk. Het kan ook in de manier van samenwerking zitten of de wijze waarop de gebruikers van het initiatief worden bereikt. We hebben daarvoor ook een CityLab010 Impact Scan gemaakt.

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma waar je aan het einde van de rit met een projectplan ook een startbudget kan aanvragen. In 2020 is hiervoor ruim 3 miljoen  euro beschikbaar. Om mee te kunnen doen, is de eerste stap het opsturen van een aanmeldformulier en een korte samenvatting van je initiatief te delen op deze website. Daarna kan je met hulp van het Start-Up programma aan een stevig projectplan werken voor je initiatief. Met dit projectplan kan je volgend jaar bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een startbudget aanvragen om jouw initiatief uit te gaan voeren.

CityLab010 richt zich op het experiment en daarbij staat innovatie centraal. Dit zijn de voorwaarden om een een startbudget van CityLab010 te krijgen. Natuurlijk werkt CityLab010 samen met alle wijken in de stad om te kijken waar initiatieven het best passen.

De Stadsjury kent eerst de punten toe voor elk projectplan. Dan worden de projectplannen gesorteerd per thema en binnen de thema’s gerangschikt op volgorde van het aantal behaalde punten. Per ronde ontvangt binnen ieder thema één projectplan een subsidie. Dat is het projectplan met de meeste punten en dus als hoogste in de rangschikking staat. Na de eerste ronde volgt de tweede ronde. Dit wordt herhaald tot het subsidieplafond is bereikt. De initiatiefnemer vermeldt zelf bij de aanvraag voor een startbudget bij welke categorie het plan moet worden ingedeeld. Als bij de beoordeling blijkt dat het projectplan in een andere categorie meer punten scoort dan in de door de aanvrager vermelde categorie, dan wordt de aanvraag ingedeeld in het thema waar de hoogste score is gehaald. Als een projectplan voor meerdere thema’s punten krijgt, dan worden deze punten bij elkaar opgeteld. De totale score wordt gebruikt bij de plaatsing van het projectplan in een thema: hoe meer punten, hoe hoger het projectplan staat in de rangschikking.

Stel hier jouw vraag.