Veelgestelde vragen.

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma van de gemeente Rotterdam voor initiatiefnemers - bewoners, ondernemers en organisaties - die een oplossing hebben voor maatschappelijke issues in Rotterdam. In totaal is meer dan 3 miljoen euro beschikbaar om initiatiefnemers te helpen aan een startbudget. Naast de mogelijkheid van een startbudget biedt de gemeente tot de zomer van 2020 een Start-Up programma aan met workshops en verbindt initiatiefnemers aan experts van de gemeente, de partners uit de stad én aan elkaar. Doel is dat er voor elk initiatief een zo goed mogelijk projectplan ligt dat een beroep kan doen op een startbudget. De Stadsjury van CityLab010 beoordeelt op basis van de projectplannen welke initiatieven in aanmerking komen voor een startbudget. Dit zijn de spelregels om mee te doen.

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen van CityLab010-2021. Heb jij een goed idee voor Rotterdam? Een goed idee waar de stad en haar inwoners beter van worden? En wil je in contact komen met CityLab010? Kijk dan op de pagina contact. Hier staan al onze coaches en onderaan vind je de algemene gegevens om team CityLab010 te bereiken. Voel je vrij om even te bellen of een mailtje te sturen en het over jouw idee te hebben. Zodra de officiele aanmelding van start gaat laten we jou dat meteen weten!

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen de gemeente Rotterdam en een aantal maatschappelijk betrokken partners zoals de Rabobank, Ploum, Mazars en de Hogeschool Rotterdam. Allemaal partners met een grote betrokkenheid voor de stad Rotterdam. Stuk voor stuk maken zij zich hard voor ondernemende Rotterdammers om hun droom waar te maken. Zij zetten hun netwerk, kennis en expertise in om initiatiefnemers verder te helpen. Dat gebeurt tijdens workshops, events, inspiratiesessies of in persoonlijke gesprekken. Op onze partnerpagina kan je alle info en contactgegevens vinden!

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma waar je aan het einde van de rit met een projectplan ook een startbudget kan aanvragen. In 2020 is hiervoor ruim 3 miljoen  euro beschikbaar. Om mee te kunnen doen, is de eerste stap het opsturen van een aanmeldformulier. Daarna kan je met hulp van een coach aan een stevig projectplan werken voor je initiatief.  Kijk hier naar de spelregels.

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor een startbudget van CityLab010 is een subsidieregeling vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure beschreven. De subsidieregeling kan je hier vinden.

De Stadsjury kent eerst de punten toe voor elk projectplan. Dan worden de projectplannen gesorteerd per thema en binnen de thema’s gerangschikt op volgorde van het aantal behaalde punten. Per ronde ontvangt binnen ieder thema één projectplan een subsidie. Dat is het projectplan met de meeste punten en dus als hoogste in de rangschikking staat. Na de eerste ronde volgt de tweede ronde. Dit wordt herhaald tot het subsidieplafond is bereikt. De initiatiefnemer vermeldt zelf bij de aanvraag voor een startbudget bij welke categorie het plan moet worden ingedeeld. Als bij de beoordeling blijkt dat het projectplan in een andere categorie meer punten scoort dan in de door de aanvrager vermelde categorie, dan wordt de aanvraag ingedeeld in het thema waar de hoogste score is gehaald. Als een projectplan voor meerdere thema’s punten krijgt, dan worden deze punten bij elkaar opgeteld. De totale score wordt gebruikt bij de plaatsing van het projectplan in een thema: hoe meer punten, hoe hoger het projectplan staat in de rangschikking.

De Stadsjury van CityLab010 is een adviescommissie voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. De leden beoordelen de projectplannen waarvoor een startbudget is aangevraagd. In een juryrapport geeft de Stadsjury aan welke plannen in aanmerking komen voor een startbudget, inclusief de hoogte van het bedrag. Dit doet de Stadsjury na een advies van het team van CityLab010. Er wordt gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de plannen (in hoeverre sluit het plan aan op wat CityLab010 zoekt?) en naar de mate van innovatie. Het college verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

CityLab010 kent zes thema’s: Energietransitie, Groei van de Stad, Nieuwe Economie, Gelijke Kansen, Toerisme en Stadscultuur en Samenleven. CityLab010 is op zoek naar initiatieven die een bijdrage leveren aan deze thema’s .Dit noemen we de maatschappelijke bijdrage. Natuurlijk kan jouw initiatief aan meerdere thema’s een bijdrage leveren. In de beoordeling wordt dat meegenomen. Wij vragen je wel om aan te geven wat in jouw ogen het belangrijkste thema is van het initiatief. Dit is belangrijk omdat de Stadsjury per thema de beste plannen selecteert. Hier kan je de thema’s vinden.

CityLab010 wil maximale ruimte geven aan de stad om met vernieuwende oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. De thema's zijn daarom breed gekozen en de voorwaarden ruim geformuleerd. Toch kan het zo zijn dat een plan goed is voor de stad niet maar toch net niet past bij de voorwaarden van de thema's. Voor die groep plannen kan de Stadsjury het college adviseren om maximaal 3 wildcards uit te reiken. Natuurlijk moet het plan wel vernieuwend zijn en het projectplan op orde. Om in aanmerking te komen voor een wildcard moet je je wel gewoon bij één van de thema's omdat wij eerst willen kijken waar je plan eventueel bij past. Als de Stadsjury na de beoordeling toch vindt dat het plan niet past bij het thema en ook niet bij de andere thema's kan het plan in aanmerking komen voor een wildcard.

Wij hebben een speciale promotiekit om initiatiefnemers ‘tools’ in handen te geven om zichzelf én CityLab010 te promoten. Afhankelijk van je eigen kennis en kunde kan je hier in meer of mindere mate een eigen draai aan geven. In de toolkit zitten ook onze achtergronden, logo’s en andere elementen waarmee je lekker aan de slag kan. Je kan kiezen uit een aantal templates voor initiatieven die zijn ingediend en tussen initiatieven die al een startkapitaal hebben ontvangen en al gestart zijn.

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt gedeeld blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer. Ook als je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een aanvraag doet voor een startbudget blijft het jouw intellectueel eigendom. Wij maken wel gebruik van de samenvatting op de website voor promotiedoeleinden.
 

Als je via je account inlogt, kun je je initiatief aanpassen.
 

Ja. Als uit het projectplan blijkt dat het initiatief aan meerdere thema's een bijdrage levert, ontvangt het voor elk thema punten. Deze punten worden bij elkaar opgeteld. Het plan wordt ingedeeld bij de categorie waaraan de grootste bijdrage wordt geleverd. De initiatiefnemer kan zelf in het projectplan aangeven wat de belangrijkste categorie van het initiatief is en aan welke overige categorieën het een bijdrage levert. In de regeling CityLab010 2020 zijn de criteria en voorwaarden hiervoor opgenomen. 

Bij CityLab010 organiseren we regelmatig netwerkevents en handige workshops. Op die events ontmoet je het team van CityLab010, de partners van CityLab010, experts en andere Rotterdammers met hart voor de stad. Via deze website houden we je op de hoogte van alle activiteiten. Dan ontvang je alle updates.

Stel hier jouw vraag.