Veelgestelde vragen.

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma van de gemeente Rotterdam voor initiatiefnemers - bewoners, ondernemers en organisaties - die een oplossing hebben voor maatschappelijke issues in Rotterdam. In totaal is meer dan 3 miljoen euro beschikbaar om initiatiefnemers te helpen aan een startbudget. Naast de mogelijkheid van een startbudget biedt de gemeente tot de zomer van 2021 een digitaal Start-Up programma aan met workshops en verbindt initiatiefnemers aan experts van de gemeente, de partners uit de stad én aan elkaar. Doel is dat er voor elk initiatief een zo goed mogelijk projectplan ligt dat een beroep kan doen op een startbudget. De Stadsjury van CityLab010 beoordeelt op basis van de projectplannen welke initiatieven in aanmerking komen voor een startbudget. Dit zijn de spelregels om mee te doen.

Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor CityLab010 2021. Houd de website en onze socials in de gaten wanneer de CityLab010 ronde voor 2022 start.

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen de gemeente Rotterdam en een aantal maatschappelijk betrokken partners zoals de Rabobank, Ploum, Mazars en de Hogeschool Rotterdam. Allemaal partners met een grote betrokkenheid voor de stad Rotterdam. Stuk voor stuk maken zij zich hard voor ondernemende Rotterdammers om hun droom waar te maken. Zij zetten hun netwerk, kennis en expertise in om initiatiefnemers verder te helpen. Dat gebeurt tijdens workshops, events, inspiratiesessies of in persoonlijke gesprekken. Op onze partnerpagina kan je alle info en contactgegevens vinden!

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma waar je aan het einde van de rit met een projectplan ook een startbudget kan aanvragen. In 2021 is hiervoor ruim 3 miljoen  euro beschikbaar. Om mee te kunnen doen, is de eerste stap het opsturen van een aanmeldformulier. Daarna kan je met hulp van een coach aan een stevig projectplan werken voor je initiatief.  Kijk hier naar de spelregels.

Ja, er word onderscheid gemaakt. Zoals vermeld in de de nadere regels.

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen die staaningeschreven in het Handelsregistervan de Kamer van Koophandel of dooreen natuurlijk, meerderjarig persoon die volgens de BasisregistratiePersonen in Rotterdam woont. 

Informatie over rechtspersonen staat vermeld in Boek 2 artikel 3 van hetBurgerlijk Wetboek: Verenigingen, coöperaties, onderlingewaarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, beslotenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezittenrechtspersoonlijkheid.

De maximale hoogte van een subsidie is € 100.000 per aanvraag voor rechtspersonen en € 25.000 voor natuurlijke personen.

Tip:Kijk hier tijdig naar!

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor een startbudget van CityLab010 is een subsidieregeling vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure beschreven. De subsidieregeling kan je hier vinden.

Informatie over de digitale sleutel voor ondernemers en overheid,  eHerkenning, kunt u vinden op www.eHerkenning.nl

De Stadsjury van CityLab010 is een adviescommissie voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. De leden beoordelen de projectplannen waarvoor een startbudget is aangevraagd. In een juryrapport geeft de Stadsjury aan welke plannen in aanmerking komen voor een startbudget, inclusief de hoogte van het bedrag. Dit doet de Stadsjury na een advies van het team van CityLab010. Er wordt gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de plannen (in hoeverre sluit het plan aan op wat CityLab010 zoekt?) en naar de mate van innovatie. Het college verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

CityLab010 is op zoek naar innovatieve oplossingen om van Rotterdam een nóg betere, leukere, sterkere stad te maken! We investeren in vernieuwing op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. We investeren in creatieve, maatschappelijke oplossingen. We hebben maar één doel, om sterker uit de crisis te komen dan we erin gingen.
De bepaling van de maatschappelijke bijdrage van een aanvraag wordt beoordeeld in welke mate een initiatief op een vernieuwende manier bijdraagt aan het sterk uit de Covid19-crisis komen van Rotterdam en betrekking heeft op: 

  • Nieuwe toekomstbestendige economie
  • Werkgelegenheid voor kwetsbare groepen
  • De mogelijkheden voor individuele of groepen Rotterdammers om mee te doen aan de Rotterdamse samenleving
  • Het vrij, veilig en prettig kunnen bewegen of verblijven in Rotterdam

CityLab010 wil maximale ruimte geven aan de stad om met vernieuwende oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken.Voor die groep plannen kan de Stadsjury het college adviseren om maximaal 3 wildcards uit te reiken. Natuurlijk moet het plan wel vernieuwend zijn en het projectplan op orde. kijk hier voor meer informatie

Wij hebben een speciale promotiekit om initiatiefnemers ‘tools’ in handen te geven om zichzelf én CityLab010 te promoten. Afhankelijk van je eigen kennis en kunde kan je hier in meer of mindere mate een eigen draai aan geven. In de toolkit zitten ook onze achtergronden, logo’s en andere elementen waarmee je lekker aan de slag kan. Je kan kiezen uit een aantal templates voor initiatieven die zijn ingediend en tussen initiatieven die al een startkapitaal hebben ontvangen en al gestart zijn.

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt gedeeld blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer. Ook als je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een aanvraag doet voor een startbudget blijft het jouw intellectueel eigendom. Wij maken wel gebruik van de samenvatting op de website voor promotiedoeleinden.
 

Als je via je account inlogt, kun je je initiatief aanpassen.
 

Bij CityLab010 organiseren we regelmatig digitale netwerkevents en handige workshops. Op die events ontmoet je het team van CityLab010, de partners van CityLab010, experts en andere Rotterdammers met hart voor de stad. Via deze website houden we je op de hoogte van alle activiteiten. Dan ontvang je alle updates.

Stel hier jouw vraag.