Startbudget aanvragen.
Via het subsidieloket

CityLab010 is een start-up programma voor innovatieve initiatieven. Het programma helpt je om jouw initiatief om te zetten in een projectplan. CityLab010 geeft de mogelijkheid om een startbudget aan te vragen om je projectplan uit te voeren. Met een goed projectplan kun je van 3 mei tot uiterlijk 21 juni startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam. Waar jouw projectplan allemaal aan moet voldoen staat omschreven in de Subsidieregeling CityLab010 2021. Hierin zijn de criteria en voorwaarden te vinden voor het aanvragen van het startbudget in 2021 en alle deadlines. In 2020 was ruim € 3 miljoen beschikbaar. Het startbudget krijg je in de vorm van een subsidie.

De spelregels van CityLab010:

Wil je een startbudget aanvragen?

  • Bekijk de Subsidieregeling CityLab010 2021 met de criteria en voorwaarden voor het aanvragen van startbudget.
  • De maximale subsidie bedraagt voor rechtspersonen 100.000 euro en voor natuurlijke personen 25.000
  • Aanvragen kan online bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam. Je kan inloggen met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties).
  • Heb je vragen aan het subsidieloket? Dan kan je contact opnemen met team Subsidieadministratie, telefoon 010 - 267 48 50.

Vraag je subsidie aan uit naam van een organisatie? Zorg dan ook voor:

  • een scan van de Statuten of bestuurs- of huishoudelijk reglement;
  • een scan van Uittreksel Kamer van Koophandel of opgave van de bestuurssamenstelling.