Startbudget aanvragen.
Via het subsidieloket

LET OP: het subsidieloket van de gemeente Rotterdam is gesloten voor CityLab010 aanvragen. De beoordelingsfase gaat van start.

CityLab010 geeft de mogelijkheid om uiterlijk 14 juni 2019 een startbudget aan te vragen om je projectplan uit te voeren. Het startbudget krijg je in de vorm van een subsidie. In de Subsidieregeling CityLab010 2019 zijn de criteria en voorwaarden te vinden voor het aanvragen van het startbudget. Aanvragen kan online bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam. Je kan inloggen met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties).

Ga je een startbudget aanvragen?


Vraag je subsidie aan uit naam van een organisatie? Zorg dan ook voor:

  • een scan van de Statuten of bestuurs- of huishoudelijk reglement;
  • een scan van Uittreksel Kamer van Koophandel of opgave van de bestuurssamenstelling.