Startbudget aanvragen.
Via het subsidieloket

CityLab010 geeft de mogelijkheid om een startbudget aan te vragen om je projectplan uit te voeren. Het startbudget krijg je in de vorm van een subsidie. Waar jouw projectplan allemaal aan moet voldoen staat omschreven in de Subsidieregeling. In de Subsidieregeling CityLab010 2019 zijn de criteria en voorwaarden te vinden voor het aanvragen van het startbudget in 2019. Inmiddels is het subsidieloket gesloten en kan er voor dit jaar geen startbudget meer worden aangevraagd.

Nieuwe ronde 2020
De regeling wordt voor de ronde van 2020 aangepast en is om die reden dus niet van toepassing voor volgend jaar. In september informeren we je verder over het CityLab010-jaar 2020 en komen we graag met je in contact. 

Wil je een startbudget aanvragen?


Vraag je subsidie aan uit naam van een organisatie? Zorg dan ook voor:

  • een scan van de Statuten of bestuurs- of huishoudelijk reglement;
  • een scan van Uittreksel Kamer van Koophandel of opgave van de bestuurssamenstelling.