Startbudget aanvragen.
Via het subsidieloket

CityLab010 is een start-up programma voor innovatieve initiatieven. Het programma helpt je om jouw initiatief om te zetten in een projectplan. Met dit projectplan kun je een startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam. CityLab010 geeft de mogelijkheid om een startbudget aan te vragen om je projectplan uit te voeren.

Met dit projectplan kun je van 14 maart tot en met 20 juni 2020 een startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam. Hiervoor is in 2020 ruim € 3 miljoen beschikbaar. Het startbudget krijg je in de vorm van een subsidie. Waar jouw projectplan allemaal aan moet voldoen staat omschreven in de Subsidieregeling CityLab010 2020. Hierin zijn de criteria en voorwaarden te vinden voor het aanvragen van het startbudget in 2020 en alle deadlines.

Om een startbudget aan te kunnen vragen is het een voorwaarde dat je eerst contact met ons opneemt en aangeeft dat je mee wilt doen met CityLab010. Dit kan via het aanmeldformulier op de website. Zodra jij je hebt ingeschreven, krijg je een coach van de gemeente Rotterdam om je te helpen met het projectplan. Wij adviseren je daarom om hier niet te lang mee te wachten. Want hoe langer je wacht, hoe minder tijd er is om je projectplan aan te scherpen.

De spelregels van CityLab010 op een rij:

 • Jouw initiatief moet worden uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam.
 • Je moet uiterlijk 14 mei 2020 het aanmeldformulier op de website invullen. Zodra jij je hebt ingeschreven, krijg je een coach van de gemeente Rotterdam om je te helpen met het projectplan. Wij adviseren je om hier niet te lang mee te wachten. Want hoe langer je wacht, hoe minder tijd er is om je projectplan aan te scherpen. 
 • Er moet een korte samenvatting van het initiatief gedeeld worden op de website van CityLab010.
 • Uiteindelijk kan je met een projectplan uiterlijk 20 juni 2020 een startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam.
 • Lees voordat je een startbudget aanvraagt de subsidieregeling CityLab010 2020. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure. Ook staat er aangegeven waar het projectplan aan moet voldoen.
 • De hoogte van het aangevraagde subsidie-bedrag mag maximaal € 100.000,- zijn. 
 • De Stadsjury beoordeelt de projectplannen en geeft in een juryrapport aan welke projectplannen in aanmerking komen voor startbudget.
 • Per categorie krijgen de beste initiatieven een startbudget.
 • De Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

 

Wil je een startbudget aanvragen?

 • Bekijk de Subsidieregeling CityLab010 2020 met de criteria en voorwaarden voor het aanvragen van startbudget.
 • Aanvragen kan online bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam. Je kan inloggen met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties).
 • Heb je vragen aan het subsidieloket? Dan kan je contact opnemen met team Subsidieadministratie, telefoon 010 - 267 48 50.

Vraag je subsidie aan uit naam van een organisatie? Zorg dan ook voor:

 • een scan van de Statuten of bestuurs- of huishoudelijk reglement;
 • een scan van Uittreksel Kamer van Koophandel of opgave van de bestuurssamenstelling.