Startbudget aanvragen.
Via het subsidieloket

Op dit moment is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de ronde van 2020.

CityLab010 is een start-up programma voor innovatieve initiatieven. Het programma helpt je om jouw initiatief om te zetten in een projectplan. CityLab010 geeft de mogelijkheid om een startbudget aan te vragen om je projectplan uit te voeren. Met een goed projectplan kun je uiterlijk 20 juni een startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam. Waar jouw projectplan allemaal aan moet voldoen staat omschreven in de Subsidieregeling CityLab010 2020. Hierin zijn de criteria en voorwaarden te vinden voor het aanvragen van het startbudget in 2020 en alle deadlines. In 2020 is ruim € 3 miljoen beschikbaar. Het startbudget krijg je in de vorm van een subsidie.

De spelregels van CityLab010 op een rij:

 • Jouw initiatief moet worden uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam.
 • Tot uiterlijk 14 mei kon je je inschrijven voor de ronde van 2020.
 • Initiatiefnemers die zijn aangemeld krijgen een coach van de gemeente Rotterdam om te helpen met het projectplan. Wij adviseren je om om tijdig te starten met je projectplan. Want hoe langer je wacht, hoe minder tijd er is om je projectplan aan te scherpen. 
 • Er moet een korte samenvatting van het initiatief gedeeld worden op de website van CityLab010.
 • Uiteindelijk kan je met een projectplan uiterlijk 20 juni 2020 een startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam.
 • Lees voordat je een startbudget aanvraagt de subsidieregeling CityLab010 2020. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure. Ook staat er aangegeven waar het projectplan aan moet voldoen.
 • De hoogte van het aangevraagde subsidie-bedrag mag maximaal € 100.000,- zijn. 
 • De Stadsjury beoordeelt de projectplannen en geeft in een juryrapport aan welke projectplannen in aanmerking komen voor startbudget.
 • Per categorie krijgen de beste initiatieven een startbudget.
 • De Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

 

Wil je een startbudget aanvragen?

 • Bekijk de Subsidieregeling CityLab010 2020 met de criteria en voorwaarden voor het aanvragen van startbudget.
 • Aanvragen kan online bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam. Je kan inloggen met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties).
 • Heb je vragen aan het subsidieloket? Dan kan je contact opnemen met team Subsidieadministratie, telefoon 010 - 267 48 50.

Vraag je subsidie aan uit naam van een organisatie? Zorg dan ook voor:

 • een scan van de Statuten of bestuurs- of huishoudelijk reglement;
 • een scan van Uittreksel Kamer van Koophandel of opgave van de bestuurssamenstelling.