Spelregels CityLab010.

CityLab010 is op zoek naar innovatieve oplossingen om van Rotterdam een nóg betere, leukere, sterkere stad te maken! We investeren in vernieuwing op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. We investeren in creatieve, maatschappelijke oplossingen. We zien cultuur en ontwerp als innovatiemotor en beoordelen de mate waarin ze bijdragen aan de maatschappelijke opgaven in de stad, zoals hieronder beschreven. We hebben maar één doel, om sterker uit de crisis te komen dan we erin gingen.

De bepaling van de maatschappelijke bijdrage van een aanvraag wordt beoordeeld in welke mate een initiatief op een vernieuwende manier bijdraagt aan het sterk uit de Covid19-crisis komen van Rotterdam en betrekking heeft op: 

 • Nieuwe toekomstbestendige economie
 • Werkgelegenheid voor kwetsbare groepen
 • De mogelijkheden voor individuele of groepen Rotterdammers om mee te doen aan de Rotterdamse samenleving
 • Het vrij, veilig en prettig kunnen bewegen of verblijven in Rotterdam

De spelregels van CityLab010 op een rij:

 • Inschrijven voor de ronde 2022 is mogelijk tot en met 25 april 2022
 • Jouw initiatief moet worden uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam.
 • Er moet een korte samenvatting van het initiatief gedeeld worden op de website van CityLab010.
 • Tip: maak een goed CityLab010-projectplan met behulp van ons format.
 • Van 4 mei tot en met 10 juni kan je startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam.
 • Neem de subsidieregeling CityLab010 2022 goed door. Hierin staan de voorwaarden criteria en procedure. Ook staat er aangegeven waar het projectplan aan moet voldoen.
 •  De maximale subsidie bedraagt voor rechtspersonen 100.000 euro en voor natuurlijke personen 25.000
 • Het subsidieplafond is het bedrag dat in 2022 ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies. Dit is in totaal € 3.114.000 miljoen Eerst worden de eventuele Wildcards toegekend voor maximaal € 300.000. Indien dit bedrag niet volledig wordt toegekend, wordt het resterende bedrag beschikbaar gesteld voor de subsidie. zie subsidieregeling Citylab010 2022 artikel 2., lid 1.
 • De Stadsjury beoordeelt de projectplannen en geeft in een juryrapport aan welke projectplannen in aanmerking komen voor startbudget.
 • De Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van het juryrapport.