Spelregels CityLab010.

CityLab010 is een start-up programma voor innovatieve initiatieven. Het programma helpt je om jouw initiatief om te zetten in een projectplan. Met dit projectplan kun je een startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam. Hiervoor is in 2020 € 3.114.000 beschikbaar.

De spelregels van CityLab010 op een rij:

  • Jouw initiatief moet worden uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam.
  • Je moet uiterlijk 14 mei 2020 het aanmeldformulier op de website invullen. Zodra jij je hebt ingeschreven, krijg je een coach van de gemeente Rotterdam om je te helpen met het projectplan. Wij adviseren je om hier niet te lang mee te wachten. Want hoe langer je wacht, hoe minder tijd er is om je projectplan aan te scherpen. 
  • Er moet een korte samenvatting van het initiatief gedeeld worden op de website van CityLab010.
  • Uiteindelijk kan je met een projectplan uiterlijk 27 mei 2020 een startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam.
  • Lees voordat je een startbudget aanvraagt de subsidieregeling CityLab010 2020. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure. Ook staat er aangegeven waar het projectplan aan moet voldoen.
  • De hoogte van het aangevraagde subsidie-bedrag mag maximaal € 100.000,- zijn. 
  • De Stadsjury beoordeelt de projectplannen en geeft in een juryrapport aan welke projectplannen in aanmerking komen voor startbudget.
  • Per categorie krijgen de beste initiatieven een startbudget.
  • De Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

Doe mee met CityLab010.
Van initiatief naar projectplan.

Lees meer