Spelregels CityLab010.

CityLab010 is een start-up programma voor innovatieve initiatieven. Het programma helpt je om jouw initiatief om te zetten in een projectplan. Met dit projectplan kun je een startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam. Hiervoor is in 2020 € 3.114.000 beschikbaar.

De spelregels van CityLab010 op een rij:

  • Uiterlijk 14 mei kon je je aanmelden voor de ronde van 2020. Inschrijven is nu niet meer mogelijk.
  • Jouw initiatief moet worden uitgevoerd in de Gemeente Rotterdam.
  • Er moet een korte samenvatting van het initiatief gedeeld worden op de website van CityLab010.
  • Tip: maak een goed CityLab010-projectplan met behulp van ons format.
  • Uiteindelijk kan je met een projectplan uiterlijk 20 juni 2020 een startbudget aanvragen bij het subsidieloket van de Gemeente Rotterdam.
  • Lees voordat je een startbudget aanvraagt de subsidieregeling CityLab010 2020. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure. Ook staat er aangegeven waar het projectplan aan moet voldoen.
  • De hoogte van het aangevraagde subsidie-bedrag mag maximaal € 100.000,- zijn. 
  • De Stadsjury beoordeelt de projectplannen en geeft in een juryrapport aan welke projectplannen in aanmerking komen voor startbudget.
  • Per categorie krijgen de beste initiatieven een startbudget.
  • De Gemeente Rotterdam verzorgt de afhandeling van het juryrapport.