Plint010.

Wij zijn verbinders
Wij zijn dé gezamenlijke leer- en werkomgeving van Inholland Rotterdam. De plek waar de verbinding tussen onze instelling en (organisaties en initiatiefnemers in) de stad Rotterdam tot stand wordt gebracht. Zowel fysiek in onze co-working space in ons gebouw, maar ook online via de databank op onze website en social media. Wij faciliteren koppeling van onze studenten, docenten en lectoren met de initiatiefnemers.

Hands on jouw initiatief
Naast meedenken, kritische vragen stellen en verbinden ook hulp bieden in de vorm van opdrachten van de initiatiefnemers door studenten laten uitvoeren. Denk aan bijvoorbeeld een communicatieplan, online strategie, organisatie van een event, promotiefilm of doelgroepanalyse. Dit zijn enkele voorbeelden van zaken die onze studenten kunnen verzorgen. Onze docenten en lectoren kunnen meedenken en onderzoek (laten) verrichten naar specifieke onderwerpen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Gisella Silva

DE PARTNERS VAN CITYLAB010.
BETROKKENHEID IS KEY.

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen de gemeente Rotterdam en een aantal maatschappelijk betrokken partners. Allemaal partners met een grote betrokkenheid voor de stad Rotterdam.

BEKIJK ALLE PARTNERS