Waterproef . Samenwerken aan de wateropgave in Prins Alexander

Startbudget toegekend € 60000,-
The Patching Zone is een creatief R&D medialaboratorium waar young professionals, studenten en experts de krachten bundelen. The Patching Zone is gespecialiseerd in uiteenlopende creatieve sociale innovatie trajecten waarin technologie een belangrijke rol speelt. We werken samen met SHVPA en STT.

In de Alexander Polder is de wateropgave door klimaatverandering en bodemdaling zeer actueel. Deze opgave wordt vaak als een ‘ver van mijn bed vraagstuk’ ervaren. In Waterproef werken kunstenaars, ontwerpers en jongeren samen met de bewoners en waterpioniers aan de water- en klimaatbewustwording.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Met Waterproef willen wij op een creatieve en praktische manier bijdragen aan het bewustzijn over de wateropgave, collectieve actie aanjagen en nieuwe bewonersinitiatieven ondersteunen voor/met verschillende doel- en leeftijdsgroepen in Prins Alexander.
De wateropgave is onderdeel van de complexe transitie opgave. Kunstenaars en ontwerpers brengen de perspectieven van bewoners, jongeren, studenten, young professionals, lokale ondernemers en experts bij elkaar en werken zo samen naar creatieve en innovatieve oplossingen.
Binnen Waterproef wordt het VO onderwijstraject Young Innovators ontwikkeld, door Stichting TechnoTrend dat jongeren stimuleert om een innovatieve en ondernemende mindset te ontwikkelen binnen lokale klimaatuitdagingen. In Waterproef komen verschillende generaties samen rondom de wateropgave.
De Wateropgave is onderdeel van de bredere transitie opgave en de daaraan en onderling verbonden systemen: veilig en schoon water, voldoende en aantrekkelijk groen, grote biodiversiteit, circulariteit en duurzame energievoorzieningen. De Wateropgave is dus belangrijk voor alle Rotterdammers.
Stichting Hart voor Prins Alexander organiseert Water Fenomena. Zij nodigde The Patching Zone uit om programmaonderdeel Waterproef vorm te geven i.s.m. Stichting Technotrend, bewoners, pioniers, jongeren, Climate-KIC, Next Generation Woonwijk, R'dams Weerwoord, Willem de Kooning Academie

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief