Water Fenomena Rotterdam Prins Alexander.

Startbudget toegekend € 75000,-

Op het Prins Alexanderplein, in het hart van de laagst gelegen bebouwde polder van Europa, wordt een Water Fenomena georganiseerd; een publieksevenement voor jong en oud dat het Nederlandse thema ‘water en waterbeheer’ onder de aandacht brengt.

Omschrijving

Water Fenomena is een buitenexpositie, geïnspireerd op de Rotterdamse Fenomena die in 1985 een miljoen bezoekers trok, over waterbeheer en watertechniek, waterveiligheid, weerbaarheid en innovatie. Prins Alexanderplein, gelegen naast het NS station, is het centrum van de Alexanderpolder en wordt de locatie van Water Fenomena. Het thema is actueel, Water en Waterbeheer, en geniet onder de bewoners veel belangstelling. De Alexanderpolder is de laagste polder van Europa en ligt 6 meter onder zeeniveau. In de 150 jaar geleden drooggelegde polder wonen nu 97.000 mensen en er zijn dagelijks vele tienduizenden bezoekers. De lage ligging heeft de identiteit van het stadsdeel mede vorm gegeven door het voortdurende ‘gevecht’ met ‘t water. Daarmee is ‘t de perfecte locatie voor Water Fenomena, een 3 maanden durende manifestatie voor iedereen – inwoners en bezoekers, jong en oud, ongeacht opleidingsniveau en achtergrond – waar van alles is te zien en te beleven op, met en over water.

Sociale relevantie

Water is een belangrijk thema voor Rotterdam, waarmee de gemeente zich al langere tijd op de kaart zet. De Alexanderpolder is de laagst gelegen bebouwde polder in Europa, een feit waar Rotterdam en Rotterdammers trots op zijn. Water Fenomena toont die trots én werkt aan een groter ‘waterbewustzijn’. Het wordt ook een plek waar experts (het vakpubliek) het gesprek over de huidige wateropgave aangaan en waar die kennis gedeeld wordt met een breder publiek.

Innovatie

Het watervraagstuk wordt op speelse én serieuze manier onder de aandacht gebracht, bij vakpubliek en ‘gewone Rotterdammers’ (en scholen). Men leert over de polder, waterhuishouding, waterproblemen en wat hij/zij kan doen om bij te dragen aan oplossingen. Zoals met Water Living Labs; workshops of ateliers voor bewoners en ondernemers, door en met professionals. Ze combineren onderzoek, innovatie en praktijk – met de tentoonstelling als tijdelijk lab om kennis te halen én te brengen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Herman van Dongen
Herman van Dongen
Herman van Dongen