Vrijstraat Hoogland.

Startbudget toegekend € 35000,-

Ontwerpend onderzoek naar een toekomst voor dit stukje Hooglandstraat als experiment. De bewoners testen inrichtingsvarianten.

Wie Bewonersgroep Hooglandje
Jaar 2018
Categorie Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Omschrijving

Het Hooglandje brengt nu licht, groen, ruimte en een plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten. Het voortbestaan van het Hooglandje is onzeker. De straat is smal en donker en het dient als een van de weinige uitgangen voor autoverkeer in de buurt. Bewoners willen met flexibele inrichtingen experimenteren om te onderzoeken hoe de straat in de toekomst vorm kan krijgen en het leefklimaat verbeterd kan worden. Hoe kan de straat de verblijfs- en ontmoetfunctie van het Hooglandje opvangen als dit wellicht verdwijnt? We willen graag onderzoeken of de straat afgesloten kan worden van verkeer, of het met groen- en zitelementen een verblijfskwaliteit kan krijgen.

Sociale relevantie

De straat wordt ingericht als verblijfsplek waar mensen elkaar ontmoeten. Dit draagt bij aan de sociale cohesie (zoals het nu in het Hooglandje werkt). Door de bewoners te betrekken in het ontwerp raken zij betrokken bij de ontwikkeling van hun omgeving en voelen zich zo mede verantwoordelijk.
Deze straat is erg smal, afgestemd op de handkar in de 19de eeuw en niet geschikt voor de huidige dominante rol van autoverkeer.

Innovatie

Het plan is om ontwerpend onderzoek te doen naar inrichtingsvarianten middels proefopstellingen. Hoe kan het bijdragen aan ontmoeten, spelen, voorkomen wateroverlast, zodat de straat toekomstbestendig is?
Bewoners ontwikkelen varianten in ontwerpsessies.
Deze leiden tot daadwerkelijke tijdelijke inrichtingen, waaruit een keuze gemaakt wordt.
Het resultaat is een plan voor toekomstige inrichting van de straat.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Raymond van den Broek
Raymond van den Broek
Raymond van den Broek