Veilig, veiliger Middelland.

Startbudget toegekend € 35850,-

Hoe stuur je automobilisten richting verantwoord rijgedrag?

Omschrijving

Bewoners van de Brancobuurt dromen al jaren van een buurt die veilig is voor auto's, fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Daarom gaan we de komende tijd een aantal experimenten uitvoeren om te kijken hoe we de verkeersveiligheid kunnen vergroten.

<li>Duidelijker aangeven dat de buurt een 30 km zone is waardoor automobilisten beter opletten.
<li>Bepaalde doorgangen afsluiten voor auto’s, zodat er minder auto’s door de buurt rijden.
<li>Wegen zo aanpassen dat automobilisten wel langzamer moeten gaan rijden.
<li>Bezoekers van winkels en horeca verleiden om buiten de buurt te parkeren.

Alle informatie vind je op <a href="http://veilig-veiliger-middelland.nl">http://veilig-veiliger-middelland.nl</a>

Sociale relevantie

Veilig, veiliger Middelland draagt bij aan 3 van de 4 doelen die de gemeente Rotterdam heeft voor de wijk Middelland, namelijk meer veiligheid, minder overlast en dus aantrekkelijker voor jonge gezinnen.

We willen voor, tijdens en na de experimenten veel meten en enqueteren. Zo kunnen we vaststellen hoe de verkeersveiligheid objectief en subjectief vergroot kan worden.

De uitkomsten van die experimenten gaan daarna gebruikt worden binnen Mooi, mooier Middelland.

Innovatie

Veilig, veiliger Middelland werkt met een innovatieve kruisbestuiving tussen de ideeën en de lokale kennis van buurtbewoners en de ervaring met verkeersmaatregelen van de gemeente om experimenten te selecteren die haalbaar zijn en waarvan iemand veel resultaat verwacht. De resultaten van de experimenten worden gebruikt om de verwachtingen van buurtbewoners en gemeente voor wat betreft verkeersmaatregelen te valideren.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief