Vaar jouw eigen en schonere koers.. Interactief bewustwordingsprogramma anno nu.

Startbudget toegekend € 12106,-
iKapitein zet zich in om de Rotterdamse binnenwateren mooier, schoner, slimmer en levendiger te maken. Dit doen zij niet alleen door waterrecreatie producten te verhuren waar plezier, innovatie, bewustwording en recycling samenkomen. Maar ook door actief deel te nemen aan lokale opschoon acties.

Vaar jouw eigen en schonere koers is een interactief bewustwordingsprogramma voor basisschool leerlingen tussen 10 - 12 jaar uit de wijk Delfshaven met de thema's; 21 eeuwse vaardigheden, Duurzaamheid en Plastic Soup met als doel; Meer affiniteit voor duurzaamheid en sociaal ondernemen ontwikkelen.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

De leerlingen krijgen 21 eeuwse vaardigheden mee tijdens de lessen over tinkeren, hosselen en circulair denken met als doel om sociaal ondernemerschap te stimuleren.
Het aanbieden van een duurzame educatie heeft een stimulerend effect op de ontwikkeling van de leerling en vergroot niet alleen de kans om duurzaam gedrag te vertonen maar ook deel te nemen aan toekomstige opruimacties of soortgelijke activiteiten.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Wesley Dos Santos