Tuinmanmonitor.

De Tuinmanmonitor is een instrument dat het Tuinmanfonds en de praktijk van de Tuinman(m/v) meetbaar, schaalbaar en overdraagbaar maakt. Hiermee wordt het mogelijk direct te investeren in de leefbaarheid en gezondheid van wijken.

Omschrijving

Creatief Beheer werkt aan groene en kindvriendelijke wijken met een nieuwe beroepsgroep de Tuinman(m/v). Om deze inmiddels bewezen aanpak door te kunnen ontwikkelen en duurzaam te financieren is gekozen voor een investeringsfonds . Dit Tuinmanfonds maakt geldstromen en arbeid voor iedereen zichtbaar en meetbaar. We werken sinds begin dit jaar met een fondsvorm in onze lopende projecten in 8 wijken.
We willen komen tot een fonds dat op een transparante, betrouwbare, reproduceerbare en controleerbare manier input en output meet. Hiertoe ontwikkelen we de digitale Tuinmanmonitor; waarbij de functionaliteit van sociale media wordt gekoppeld aan blockchaintechniek. We doen dit via de SCRUMmethode, waarbij we eerst met al de verschillende gebruikersgroepen gebruikersverhalen maken. Deze worden door een technisch team vertaald naar een digitaal product. Dat weer door de zelfde gebruikersgroepen wordt getest. Oplevering januari 2017.

Sociale relevantie

Met de Tuinmanmonitor, het Tuinmanfonds en de Tuinman(m/v) gaan we verdwijnen van de slechte lijstjes; armoede, eenzaamheid, depressie, overgewicht e.d. In iedere wijk een Tuinman(m/v), in iedere wijk veilige groene buitenspeelplekken, participeren wordt een zinvolle manier om aan jezelf en de wijk te werken. Rotterdam heeft de jongste en armste bevolking en de laagste grondprijzen. Dus als het werkt levert het hier ook het meeste op.

Innovatie

De verbinding van het 'zichtbare' van sociale media met een niet te kraken doelstelling en administratie van de blockchain (technologie achter bitcoin) heeft het in zich transparantie te verbinden met afspraken en is in deze een hele kansrijke combinatie. Het is onze vaste overtuiging dat dit op vele terreinen toepasbaar is als het gaat om decentrale sturing en zelforganisatie.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Suzanne Veenman
Suzanne Veenman