TreeCollective. Levend groen verzamelen, herbestemmen & circuleren

Startbudget toegekend € 40000,-
TreeCollective is een initiatief van Willem de Feijter, Jaap Tinssen en Mark Bode. Willem is boomexpert en werkt als Stadsboswachter aan meer groen in de stad. Jaap is ondernemer in de land- en bosbouw. Mark Bode is ondernemer en partner bij Wolfpack - Lab for the Next Economy.

Het doel is het ontwikkelen het testen van een innovatief tech-product voor de vergroening van Rotterdam, bestaande uit het chippen van bomen, blockchain en Smart Data Management. We bereiken een financieel duurzaam model – zonder winstoogmerk - voor de groei van stedelijk groen.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Meer groen draagt bij aan een beter vermogen om wat vat te houden, minder fijnstof, minder CO2, meer verkoeling etc. Het is van belang voor de stad dat deze meer vergroent.
Het systeem is makkelijk bruikbaar en betaalbaar voor iedereen. Daardoor kunnen alle burgers in Rotterdam makkelijk hun steentje - of beter gezegd houtje - bijdragen aan de stad. Voor ondernemers is het helemaal ideaal om hun groene imago zichtbaar te maken.
Als Social Enterprise hebben we ook een verdienmodel bedacht, om het initiatief voor te laten bestaan. Winsten vloeien terug naar de operationele zaken om te groeien; het geld gaat bij ons de goede kant van de natuur op rollen en tegelijk creëren we banen!

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Willem de Feijter