SoftCity Stadmakershub. For the sake of the city!

SoftCity is een team van stadsontwikkelaars, conceptbedenkers en entrepreneurs. Onze missie is samen een leefbare, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad maken. Het SoftCity team werkt aan betekenisvolle projecten met impact in de stedelijke omgeving.

SoftCity is de eerste stadmakershub van Rotterdam. Een bedrijfsverzamelgebouw met buitenruimte, een stadslaboratorium en ecosysteem waar stadmakers interdisciplinair (samen)werken aan de grote vraagstukken in stadsontwikkeling op het gebied van vastgoed, mobiliteit en duurzaamheid.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

We hebben prachtige initiatieven en initiatiefnemers in de stad. Vanuit verschillende hub's wordt gedacht, gecreƫerd en gebouwd aan innovaties voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Wij willen deze pioniers samenbrengen zodat kruisbestuiving plaats vind die innovatiekracht en verduurzaming versnelt.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Willem de Klerk
Salko Hofman