Samen & Anders: WijkOtel Zuid.

Tijdelijke woonvoorziening in een op de wijk gerichte innovatieve ‘hotel’ formule, voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen bewerkstelligen. Waarde creĆ«ren voor een maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroep.

Omschrijving

Zorgcentrum Simeon & Anna wordt ontwikkeld tot een woonlocatie voor gasten die een verbetering in persoonlijke omstandigheden willen. Vanwege dit tijdelijke karakter wordt deels een hotelformule gebruikt. De gasten voegen waarde toe aan elkaar en het hotel (wederkerigheid). Partijen richten zich op de vragen die specifiek zijn voor de wijk. Het betreft mix van ouderen en jongeren. De uitvoering is samen met partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Het doel is om maatschappelijk rendement te verzilveren.
Een aantrekkelijke locatie waar wijkbewoners een onderkomen vinden en werken aan weer meedraaien in de maatschappij. Het plan is een initiatief van Laurens Wonen en het concept is samen met Food For Thought verder uitgewerkt. Er wordt al geëxperimenteerd en de vraag is aangetoond in de wijk. Afrikaander Wijkcoöperatie, HRO, EMI en Pameijer doen al mee. We leveren maatschappelijke impact met individueel maatwerk op structurele wijze.

Sociale relevantie

Er noodzaak om op een gezonde manier minder fortuinlijke stadsgenoten onderdeel te maken van onze stad;
Huidige verzuilde oplossingen zijn naar ons idee niet kostenefficiënt en maken vooral geen gebruik van het talent binnen de eigen muren. Dat is begrijpelijk want in een eenvormige populatie is het lastig om talenten van de een te koppelen aan de ander die dat talent net niet heeft. Op Zuid is een investering in maatschappelijk rendement geen overbodige luxe.

Innovatie

WijkOtel Zuid richt zich op het realiseren van maatschapp. rendement en wil de exploitatie (deels) afhankelijk maken van de resultaten van het helpen van de doelgroep. Dit doet zij op eigen wijze. Zoals bv.aangetoond bij Á la Plancha, Rest. Desiderius door mensen aan te spreken op hun capaciteiten en inzet. Het breekt met de verzuilde oplossingen in de zorg- en welzijnssector. Door een afspiegeling te zijn v.d. samenleving helpt dit bewoners helpt bij zelfst. functioneren in de maatschappij

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief