S.T.A.R.. S.T.A.R.

S.T.A.R. is bedacht door de Nederlandse basketbal bond, verdiept door Fun-4-All in samenwerking met Serrah Sport

De STAR-training is een training die bijdraagt aan het sociaal gedrag van het basisschool kind De training is gericht op het verminderen van probleemgedrag en pesten tussen kinderen en het vergroten van respect in de omgang met elkaar en acceptatie van verschillen. De trainingen zijn op school.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

D.m.v. het geven van STAR workshops maken we kinderen bewust van hun eigen gedrag binnen de groep. STAR geeft een verdieping in de groepsdynamica, pestgedrag, gezondheid en meer bewegen. Zo laten we kinderen hun eigen visie bepalen wat nou sportiviteit is in de klas. kijken we d.m.v. beweeglessen of zij zich daar echt aan houden.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Sergio Robinson
Roel Stuijfmeel