Run the Playground. Freerunnen in de speeltuinen van Rotterdam!

Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam (BSW) werkt al 44 jaar aan de ondersteuning van Rotterdamse organisaties en aan een veilig, sociaal-pedagogisch speelklimaat in de stad. BSW faciliteert de zelfstandige Rotterdamse speeltuinen met beheerders of toezichthouders.

We willen met Run the Playground alle kinderen van Rotterdam op een gezonde manier laten bewegen. Dit doen we door freerunnen in de speeltuinen in te voeren en daarmee bewegen leuk en uitdagend te maken terwijl we oog hebben voor de veiligheid en groei van het individuele kind.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

We zien dat het ongestructureerde spelen de laatste jaren steeds meer toeneemt bij kinderen. De snel groeiende sport Freerunnen is hiervan het perfecte voorbeeld. Toch is hier nog weinig aandacht voor in de stad, terwijl het juist zoveel kinderen aanspreekt die nu nog weinig of niet sporten!
Veel speeltuinen hebben al jaren dezelfde functie, en bieden al jaren hetzelfde aan. Vroeger sprak dit de grootste groep kinderen aan, maar tegenwoordig willen kinderen eigen regie over hun spel. We willen hiermee de speeltuinen weer van de kinderen maken en hun stem laten horen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Chris van Heyst
Annemarie de Knegt