RoadTour Next Economy.

Inspireren, motiveren om te leren participeren dmv de Sustainable Development Goals en the Roadmap Next Economy

Omschrijving

DriveToConnect zet zich in voor een inclusieve samenleving en doet dat door in en rond de Amerikaanse schoolbus kennis te delen en mensen mee te nemen naar goede voorbeelden. Als leidraad worden hiervoor the Sustainable Development Goals en the Roadmap Next Economy gebruikt. Dit biedt kansen en mogelijkheden, wat nog weinigen weten.

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)? Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. zie http://www.sdgnederland.nl/

De Roadmap Next Economy (RNE) is het antwoord van de regio Rotterdam Den Haag op die uitdaging: een langetermijnstrategie, gecombineerd met handelingsperspectieven en projecten die de basis leggen voor de transformatie van onze regionale economie. zie ook https://roadmapnexteconomy.com/

Sociale relevantie

Het RNE document bevat kaders en toekomstbeelden tot 2030, in de vorm van een vijftal transitiepaden, én een concreet handelingsperspectief voor de periode tot 2020. Binnen die kaders is door de partners reeds een groot aantal projectinitiatieven in beeld gebracht, waar iedereen aan kan bijdragen.
https://roadmapnexteconomy.com/ en http://www.sdgnederland.nl/

Innovatie

Omdat DriveToConnect de transmitter is tussen diverse platforms en community's. DriveToConnect brengt het oude systeem in beweging waardoor er ruimte komt voor nieuwe ideeën. DriveToConnect kan zowel de 17 Sustainable Development Goals als de 5 transitiepaden van de RNE versneld bij een breed publiek zichtbaar maken.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen