TherapySelector. Binnen 1 minuut het beste medicijn op je scherm.

Startbudget toegekend € 100000,-
Prof. Dr. Solko Schalm is initiatiefnemer van de TherapySelector. Na zijn pensionering als leverarts heeft hij NHG Doc voor huisartsen ontwikkeld. Hierna is onder zijn leiding een database en app voor Hepatitis C ontwikkeld. MDL artsen zijn hier zo enthousiast over dat deze nu uitgebreid wordt.

TherapySelector is een beslissingsondersteunende app die voor Hepatitis-C patiënt specifieke informatie combineert met klinische publicaties met resultaten van behandelingen. Momenteel wordt deze uitgebreid naar Hypertensie. Deze 010-app is een 'game changer' bij het selecteren van medicatie.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Richtlijnen worden globaal om de 5 jaar herzien en zijn meestal niet up-to-date en zijn gericht op de gemiddelde patiënt, en niet op de individuele persoon. Gevolgen hiervan zijn dat de behandeling niet effectief genoeg kan zijn of dat er overbehandeling plaatsvindt met ongewenste bijwerkingen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Romke van der Veen
Solko Schalm
Yvo Joustra