Pokon voor Rotterdam-West .

Binnenkort is de stad een plukpark en leerwerkplek rijker. Met wat sociale en culturele pokon komt er extra groen in Rotterdam-West.

Omschrijving

Urban Green, het Rotterdam Forest Garden Netwerk en Coöperatie Marconia slaan de handen ineen in de realisatie van een groene gebiedsontwikkeling. Zij verbinden welzijnsorganisaties, toegepast- en hoger onderwijs, en groenprofessionals. Om samen bewoners, studenten van praktijkopleidingen en werkzoekenden een groen stadspark én voedselbos te laten ontstaan. In de groene kraamkamer kweken we planten op die een plek krijgen tussen bebouwing en evenemententerrein. Op kaveltjes krijgen bewoners hulp/les om in eigen beheer een stukje openbaar eetbaar groen te onderhouden, brengen studenten hun lessen in de praktijk of helpen werkzoekenden met aanleg, beheer en onderhoud. Langs het spoor komen stroken voedselbossage en langs de weg planten we eetbare en biodiverse (wind-)hagen aan als natuurlijke afscheiding. Een ‘tuinhuis van de wijk’ biedt ruimte voor het uitwisselen van nieuwe inzichten en doorgeven van groene kennis en kunde. En jaarlijks monitoren we de groei van de biodiversiteit.

Sociale relevantie

Het terrein van Marconia biedt de ruimte om bij te dragen in de leefbaarheid, gezondheid en veerkracht voor de stad en regio. In Rotterdam-West hebben bewoners weinig aantrekkelijke buitenruimte. Vervolg- en praktijkopleidingen zoeken plekken waar studenten in de praktijk te leren. En er nog altijd behoefte aan zinvolle dagbesteding voor Rotterdammers en Schiedammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijk is het een proeftuin om een aanpak van groene gebiedsontwikkeling te introduceren.

Innovatie

Gelijktijdige ontwikkeling van bebouwing en groen kenmerkt de realisatie van Marconia. Het biedt kansen voor burgerparticipatie, biodiversiteit, natuur- en milieu-educatie en ondernemerszin. In de groenontwikkeling combineren we ruimtelijke, agrarische, botanische, economisch en ecologische elementen en verbinden deze in veerkrachtige kringlopen. Dit past bij de principes van organische gebiedsontwikkeling, die gemeente/Havenbedrijf in het Rotterdam Innovation District hanteert.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Marte Kappert
Marte Kappert