pluswhat programma.

Startbudget toegekend € 100000,-

Het pluswhat programma werkt met jongeren om hun talenten en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen dmv (audio)visuele projecten.

Wie Stichting wedowe
Jaar 2018
Categorie Cultuur als vernieuwende kracht

Omschrijving

Teveel jongeren krijgen door een gebrek aan begeleiding de kans om zich creatief en professioneel te ontwikkelen. Het pluswhat programma moet deze drempel verlagen en een platform aanbieden waar de jongeren zich zowel creatief als professioneel kunnen ontplooien. Met dit programma willen wij ze de mogelijkheid geven om producties te maken met een sociaal en cultureel thema waar zij zich aan verbonden voelen. Door ze aan de hand van een wekelijks programma (audio)visuele content te laten creëren worden de jongeren zowel in hun creatieve als in hun ondernemende vaardigheden aangespoord om te blijven ontwikkelen en te professionaliseren. Op deze manier worden ze voorbereid om na afloop van het project als stagiair, werknemer, of zelfstandig ondernemer, verder te gaan als creative professionals en changemakers.

Sociale relevantie

Wij verlagen de drempel voor jongeren tussen de 16 en de 27 om zich professioneel en creatief te ontwikkelen binnen de (audio)visuele wereld, hun stem te laten horen, en terug te geven aan de maatschappij. Rotterdam ontwikkelt zich als een grote speler op het (inter)nationale audiovisuele circuit en het is van uiterst belang dat iedereen die hier wat aan toe wil voegen ook daadwerkelijk die kans krijgt.

Innovatie

Er is momenteel geen programma of creative agency in Nederland die de bestaat uit kwetsbare multi-getalenteerde jongeren die (audio)visuele content maken over initiatieven en ideeën met een sociale impact. Dit programma onderscheid zich omdat we op zoek zijn naar kwetsbare jongeren die, om diverse redenen, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wij bieden een intensief traject waarin de jongeren hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen en versterken in een omgeving die up-to-date is met

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Aiman Hassani
Aiman Hassani
Aiman Hassani