Schoon Schip.

Startbudget toegekend € 166000,-

Van A naar B over de Maas, zonder uitstoot van schadelijke emissies. Varend naar een schoner Rotterdam

Wie Enviu
Jaar 2018
Categorie Een duurzame en bereikbare stad

Omschrijving

Wij (Enviu, Proton Ventures, en C-Job) zijn bezig met de ontwikkeling van een revolutionair aandrijvingssysteem voor de scheepvaart op basis van Ammoniak (NH3) en brandstofcellen. Het unieke van deze combinatie is dat er bij gebruik van Ammoniak in brandstofcellen geen schadelijke gassen (Co2, SOx, NOx) vrijkomen en er (in tegenstelling tot waterstof) een prijstechnisch attractief alternatief wordt geboden voor fossiele brandstoffen (inclusief LNG).

Wij willen deze techniek inzetten in de scheepvaart in stedelijke omgevingen door 100% duurzame scheepsaandrijvingssystemen te leveren.

Eind 2018 verwachten wij het ontwerp van het systeem volledig te hebben ontwikkeld.
Wij zijn op zoek naar financiele ondersteuning om een prototype te kunnen bouwen en het systeem te testen aan boord van een schip/ferry. Dit biedt ons de gelegenheid aan te tonen dat de technologie werkt en veilig is en waarmee we een belangrijke stap naar certificering, opschalen en commercialisatie kunnen maken.

Sociale relevantie

Varen zonder schadelijke emissies zal de luchtkwaliteit in de stad significant verbeteren. Daarnaast is de technologie ook muisstil wat ook ten goede komt aan de leefbaarheid in de stad. Wij zoeken binnen de gemeente rotterdam een schip/ferry/watertaxi waarop we deze technologie kunnen demonstreren in een pilot, alvorens deze verder op te schalen. Dit initiatief kan het proces van verduurzaming bij Rotterdamse vervoerders over water kunnen versnellen.

Innovatie

Dit project is vernieuwend in de zin, dat varen zonder uitstoot van schadelijke emissies op dit moment nog in de kinderschoenen staat, terwijl de noodzaak te innoveren in de maritieme sector enorm hoog is. Een dergelijk project zou een wereldwijde primeur voor de stad Rotterdam betekenen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Tim van Vrijaldenhoven
Tim van Vrijaldenhoven
Tim van Vrijaldenhoven