Mindfulness voor kansarme Rotterdammers. voor een stressvrij Rotterdam

Wie Mountain Mind
Jaar 2019
Categorie samenleven

Mindfulness is een training die zorgt dat mensen op een andere manier gaan kijken naar hun eigen gedachten, het werkt stressverlagend en maakt mensen ook bewuster van hun eigen gedrag en handelen. Een mindfulnesstraining duurt normaal 8 weken. Eén keer per week komen de deelnemers bij elkaar in een 2,5 uur durende sessie om daarna thuis aan de slag te gaan met de oefeningen en huiswerkopdrachten.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Omdat deze doelgroep veel stress ervaart is dit een goed initiatief
Mensen aan de rand van de samenleving ervaren veel stress op veel gebieden, denk hierbij aan: Schuldsanering, Gezondheidsklachten, Eenzaamheid, Achterstand in de samenleving. Mindfulness maakt ze meer bewuster van de mogelijkheden omdat ze dan meer in het nu leven.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief