Kinderklimaattafels in de Klas. Onderzoekend en ontwerpend leren voor kinderen

Startbudget toegekend € 48500,-
Archiklas geeft architectuurlessen aan gr. 5-8 van het primair onderwijs. Dmv lessenreeksen rondom ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken doorlopen we een onderzoeks- en ontwerpcyclus met activiteiten als analyseren, brainstormen, groeperen, ideeën uitwerken, bouwen, tekenen en presenteren.

Hoe wordt de energietransitie tastbaar en leuk? Archiklas wil hiervoor een lessenreeks maken voor het basisonderwijs. Door de abstracte thema’s te vertalen naar concrete ontwerpopgaves in Rotterdam, stimuleert Archiklas kinderen mee te ontwerpen aan oplossingen die de stad duurzamer en leuker maken.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Met het onderzoeken en ontwerpen aan concrete ontwerpopgaven uit de stad krijgen kinderen de ruimte om creatief met hun eigen kennis om te gaan. Anders dan bij de reguliere lesstof is er niet één vaste oplossing of uitkomst. Door met het hoofd en met de handen te werken wakkeren we talenten aan bij leerlingen, waarvan ze zich niet altijd bewust waren.
Kinderen hebben verrassende en ambitieuse antwoorden op de klimaatopgave. Waarom alleen maar isoleren als je de gevel gelijk kan veranderen in een klimmuur? En waarom kunnen we niet zelf de energie van de bibliotheek opwekken, terwijl we schommelend een boek lezen?
De stad wordt steeds complexer. Mensen hebben meer en meer vaardigheden nodig om flexibel om te gaan met opgaven en op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. In de Klimaattafellessen ontwikkelen kinderen vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, communiceren en samenwerken.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Thera Huijsmans
Karen Schuijt
Maël Vanhelsuwé