Kidso Web en Mobile Applicatie. Platform voor Kinderopvang centra in Rotterdam

Applicatie zorgt voor: 1) het beter samenwerken tussen kinderopvang en derden zoals GGD en Belastingdienst. 2) Verbinding door eenduidigheid om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 3) Doorontwikkeling van de applicatie, draagt bij aan het oplossen van een tekort aan ontwikkelaars.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

De vraag naar kinderopvang neemt toe door stijging van de Kinderopvangtoeslag en een aantrekkende economie. 16% van de centra heeft volgens de GGD hun administratie niet op orde. Dit kost onnodig geld en tijd voor beide.
De afgelopen decennia is de wereld om ons heen in een stroomversnelling geraakt door digitalisering. In bijna alle industrieën zijn bedrijven constant op zoek naar de juiste software en ontwikkelaars om die tools te bouwen. En die toenemende vraag lijkt voorlopig niet af te nemen.
Het platform waarop gebouwd zal worden is Outsystems (https://www.outsystems.com) en dit is het #1 platform op dit moment, waar allerlei nieuwe technologieën worden geïmplementeerd zoal A.I.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Jeffrey