Het Dijkhuis.

Het Dijkhuis doorbreekt het isolement en de eenzaamheid van kwetsbare mensen. Wij betrekken ouderen bij ons Moeder & Kindhuis, een 24uurs opvang voor kwetsbare zwangere vrouwen en moeders met kinderen. Een win-win situatie voor jong en oud!

Omschrijving

Het Dijkhuis berust op 4 pijlers:
• Het Moeder & Kindhuis biedt 24uurs opvang, begeleiding en (na)zorg aan kwetsbare zwangere vrouwen en moeders met kinderen.
• Het Leef & Leerprogramma is gericht op empowerment van moeder en kind.
• Het Moeder & Vrouwennetwerk heeft als doel om moeders en vrouwen van verschillende status, nationaliteit, leeftijd of cultuur samen te brengen om elkaar te steunen.
• Het Ontwikkel & Verbindingscentrum creëert de mogelijkheid om met vele organisaties samen te werken waaronder de organisaties voor ouderen. Hieruit is het Woon-Zorg-Werkconcept ontstaan: het samenwonen van moeders en kinderen met ouderen onder een dak, waardoor ouderen hun dagelijkse sleur en eenzaamheid doorbreken

De liefdevolle en warme sfeer die wij hier creëren, draagt bij aan een veilige omgeving voor moeders, kinderen en ouderen. Dit leidt tot een duurzame verandering.
Het Dijkhuis geeft jong en oud weer toekomstperspectief!

Sociale relevantie

In Rotterdam zitten veel ouderen én (aanstaande) moeders met kinderen in een isolement en vereenzamen door gebrek aan contacten en netwerk. Daardoor ligt een oplossing van hun problemen op veel leefgebieden ver weg. Deze stad met een oude ziel en een jong hart schreeuwt om opvang van kwetsbare zwangere vrouwen en moeders met kinderen en om gezelschap en zingeving voor eenzame ouderen. Het Dijkhuis met zijn 4 pijlers is hierop het antwoord. Deze combinatie is aanvullend, verbindend en verrijkend!

Innovatie

Het Woon-Zorg-Werkconcept van Het Dijkhuis is vernieuwend. (Aanstaande) moeders, kinderen en ouderen wonen onder één dak. Zo ontstaat een waardevol samenlevingsverband waarbij kinderen kind mogen zijn, moeders ondersteund kunnen worden en ouderen uiting kunnen geven aan hun wijsheid en levenservaring. Het is een nieuwe vorm van samenredzaamheid.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Manita van Dijk
Manita van Dijk
Manita van Dijk