Global Women. Voor en door migrantenvrouwen naar zelfstandigheid en ondernemerschap

Wij begeleiden migrantenvrouwen persoonlijk naar meer zelfredzaam en kansen op de arbeidsmarkt door persoonlijke ontwikkeling, ondernemers- en netwerkvaardigheden centraal te stellen. Wij betrekken hen, samen met ons, bij de opzet van het Global Women programma, netwerk en platform.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Verder levert het meer vrouwelijke migranten ondernemers, meer economische groei door meer ingevulde vacatures, meer migrantenvrouwen aan het werk dus meer diversiteit, een verhoging van de welvaart van meer gezinnen en profilering met dit (inter)nationale concept dat in Rotterdam begint.
De werkwijze van Global Women heeft een innovatieve aanpak met vier componenten: a. de migrantenvrouwen worden zelf nauw betrokken bij de aanpak en het programma b. de groeps- en individuele begeleiding (buddy’s) is ingedeeld op nationaliteit en wordt door migrantenvrouwen uitgevoerd c. de verbinding en samenwerking met Rotterdamse vrouwelijke (migranten)ondernemers om ondernemersvaardigheden aan te leren (mini traineeships) d. de vorming van een platform/netwerk voor migrantenvrouwen waar zij (leren) netwerken, kennisdelen en zich verder kunnen ontplooien door formeel en informeel leren.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief