Fruitleather Rotterdam.

Hergebruik van afvalstoffen door ontwikkeling van een verwerkbaar stabiel leerachtig materiaal uit afgedankt fruit

Omschrijving

Door het samenbrengen van fruitresten en natuurlijke additieven en vezelversterkers kan er een leerachtig materiaal worden verkregen dat door ontwerpers en producenten kan worden toegepast voor meerdere innovatieve producten. Hiervoor moet echter eerst een stabiel materiaal worden ontwikkeld dat vervolgens kleinschalig moet kunnen worden gefabriceerd. Hiervoor is EUR 91.000 nodig, terwijl substantiële inkomsten vooralsnog ontbreken. Er is grote belangstelling voor dit milieuvriendelijke materiaal van de zijde van consumenten enerzijds en ontwerpers en producenten anderzijds vanwege de uniciteit en de vervanging van dierlijk leder.

Sociale relevantie

Fruitleather is een Rotterdams bedrijf dat een rechtstreekse bijdrage levert aan de duurzame economie en productinnovatie in de stad en haar daarin geïnteresseerde inwoners

Innovatie

Wij zijn het eerste bedrijf dat uit fruitresten een nieuw hoogwaardig materiaal ontwikkelt voor ontwerpers en fabrikanten en daarmee rechtstreeks bijdraagt aan hergebruik van afvalstoffen en preventie van productie van dierlijk leder.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief