Floatville. De drijvende oplossing voor het woningtekort in Rotterdam

Het groeiende woningtekort in Rotterdam vraagt om creatieve en alternatieve oplossingen. Met Floatville bieden wij een drijvende oplossing om Rotterdam op een innovatieve, snelle en duurzame manier van meer betaalbare hoogwaardige woonruimte te voorzien.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Wij vinden dat wonen betaalbaar moet zijn, daarom focussen wij ons puur op doelgroepen die nu steeds meer moeite hebben om aan een woning te komen zoals studenten, starters, ouderen of mensen met een maatschappelijk beroep zoals leraren of zorgmedewerkers. Maar ook asielzoekers of vluchtelingen.
Met Floatville willen we bijdragen aan een toekomstbestendige en klimaatadaptieve stad. Natuurlijke energiebronnen, sedumdaken en drijvend groen bevordert de biodiversiteit in de stad, onttrekt warmte (door sedumdak), houdt het regenwater vast en verbetert de waterkwaliteit door het drijvend groen.
Met de groeiende stad en stijgende waterspiegel is bouwen op het water in de toekomst niet meer weg te denken. Ons drijvende woningcomplex is een perfecte start om groter en breder na te denken over de stad van de toekomst. Denk aan een adaptieve waterstad of waterwijk in Rotterdam. Wonen en werken op het water!
Waar ruimte schaars is, is creatief omgaan met bouwgrond nodig. Wij zien water als potentieel woongebied en als mogelijkheden om op een slimme manier gebruik van te maken. Rotterdam heeft een enorm netwerk aan insteekhavens, zijkanalen en vertakkingen van de Maas die niet optimaal worden gebruikt.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief