Floating Farm Educatie.

Startbudget toegekend € 42600,-

De Floating Farm (FF) wil basisschoolleerlingen in de regio Rotterdam verbinden met de agrarische sector (veehouderij) en dit combineren met kennis over een gezond voedingspatroon.

Omschrijving

Floating Farm (FF) wordt een drijvend melkveebedrijf in de Merwe4Haven te Rotterdam waar op duurzame, circulaire en diervriendelijke manier zuivel geproduceerd en verwerkt gaat worden.
Vergunningen zijn rond, de financiering is geheel vanuit de private sector geregeld en de bouw is gestart www.floatingfarm.nl
FF wil educatie bieden over veeteelt, een gezond voedingspatroon, duurzaamheid, innovatie en circulariteit. Er is behoeften onderzoek gedaan bij een aantal basisscholen en kinderdagverblijven en er is onderzoek gedaan naar het huidige aanbod. De scholen/KDV’s die mee hebben gedaan aan het onderzoek doen ook mee in de opstart-/testfase.
De toekomstige educatie kan kostendekkend gegeven worden en is beschikbare voor alle basisscholen en kinderdagverblijven in de regio Rotterdam.
Voor de opstart van het educatieprogramma, ontwikkelen van lesmateriaal, testfase, facilitaire zaken en promotie is een ontwikkelbudget van € 42.600,-- nodig. Gesprekken over co-financiering lopen.

Sociale relevantie

Kinderen uit de stad staan steeds verder af van de natuur en voedselproductie. Floating Farm (FF) wil deze kinderen in de praktijk kennis laten maken met (innovatieve) veehouderij. Op deze manier ervaren kinderen wat er moet gebeuren voor ze een glas melk kunnen drinken. In samenwerking met het voedingscentrum gaan we in op een gezond voedingspatroon en het belang daarvan voor iedereen.

Innovatie

De onderwerpen duurzaamheid, innovatie en circulariteit kunnen op FF in de praktijk worden beleefd. FF biedt een unieke combinatie van beleven en leren over deze actuele onderwerpen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Minke van Wingerden
Minke van Wingerden
Minke van Wingerden