EigenDraads.

Startbudget toegekend € 60000,-

Werk maken van en met textiel in de Rotterdamse stad en haven

Omschrijving

In Rotterdam wordt ongeveer een kwart van het afgedankte textiel gescheiden ingezameld. Een business case om meer in te zamelen is er momenteel niet, daarvoor moet niet-herdraagbare textiel worden gevaloriseerd waarvoor vaak de juiste schaalgrootte ontbreekt.

Nederland is #5 importeur en #6 exporteur van tweedehands textiel ter wereld. De haven van Rotterdam is dan ook een belangrijke doorvoerhaven voor tweedehands textiel, een handelswaar met een groeiend aanbod en een steeds krappere afzetmarkt.

Wat als Rotterdam haar eigen vraag creëert voor zowel textiel afval uit de stad als het lastig verhandelbare overschot uit de haven? Hiermee creëren we banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, besparen we op verbrandingskosten voor textiel afval, realiseren we onze circulaire ambities én geven we de Rotterdamse textiel industrie een impuls.

Sociale relevantie

Rotterdam is niet alleen een prachtige stad met bewoners die textiel na een tijdje afdanken, het is ook een belangrijke haven voor de im- en export van tweedehands textiel. Deze stromen samen vormen de constante grondstoffen stroom die nodig is om textiel verwerking en recycling op schaal mogelijk te maken.

Innovatie

Terwijl alle steden hun potentiele textiel berg zien groeien, zijn er nog weinig tot concrete actie overgegaan. Rotterdam, met haar circulaire ambities en can-do mentaliteit zou ook in de textiel sector het voortouw kunnen nemen en laten zien hoe werk kan worden gemaakt van en met textiel.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Hilde van Duijn
Hilde van Duijn
Hilde van Duijn