@ease Rotterdam. gratis en anonieme hulp voor en door jongeren

@ease Rotterdam biedt een gratis en anoniem luisterend oor aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar die zonder afspraak, vrijblijvend kunnen binnenlopen om te praten over hun zorgen. Het doel is om het verergeren van bestaande klachten tegengaan, normaliseren waar mogelijk en interveniëren waar nodig.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief