De zorgzame wijk.

Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert of verward gedrag vertoont? We willen trainingen ‘eerste hulp bij psychische problemen’ voor sleutelpersonen in de wijk en bewoners faciliteren én de effecten hiervan meten.

Wie Onderzoeksinstituut IVO en Zorgvrijstaat
Jaar 2018
Categorie Veilige stad

Omschrijving

Het aantal meldingen over personen met verward gedrag die overlast of onrust veroorzaken nam de afgelopen jaren fors toe. Dit heeft een negatieve impact op de veiligheidsbeleving. Wat doe je wanneer je iemand op straat ziet die in psychische nood verkeert? Hoe signaleer je een buurtbewoner die eenzaam is of beginnende psychische problemen heeft? En wat kan je dan doen?

We willen drie maal de wetenschappelijk onderbouwde training Mental Health First Aid laagdrempelig en kosteloos aanbieden aan sleutelpersonen en wijkbewoners in Rotterdam West. Naast het aanbieden van de training, die we op de wijk afstemmen, voeren we actieonderzoek uit. Zo krijgen we zicht op de effecten van de cursus en kunnen we hem tussentijds aanscherpen.

Sociale relevantie

In Rotterdam West wonen relatief veel sociaal kwetsbare bewoners. Daarnaast wordt de wijk dagelijks bezocht door een groot aantal mensen met psychische problematiek of een verslaving door de hoge concentratie opvangvoorzieningen. Tegelijkertijd kent de wijk ook veel buurtinitiatieven en actieve en sociaal betrokken bewoners. Met dit plan willen we de afstand tussen mensen met en zonder een psychische kwetsbaarheid verkleinen, de veiligheidsbeleving vergroten en handelingsperspectief bieden.

Innovatie

Meestal wordt de cursus gegeven aan professionele hulpverleners. Dit terwijl de cursus juist ook bedoeld is voor mensen die zich niet professioneel bezighouden met psychische problematiek. Deze groepen maken veel minder van deze cursus gebruik, waarschijnlijk onder meer door kosten. Met dit project willen we dit juist wel mogelijk maken en stimuleren door drempels te verkleinen en de cursus actief aan te bieden. De effecten op de wijk brengen we in kaart.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Barbara van Straaten
Barbara van Straaten
Barbara van Straaten
Barbara van Straaten