Circulaire Energieopslag . Van deelscooter naar opgeslagen zonne-energie

Startbudget toegekend € 100000,-
StoredEnergy is specialist in energieopslag en verbindt al sinds 2016 alle partijen die nodig zijn om energieopslagprojecten te laten slagen. Samen met A&M Recycling, deelscooterbedrijf Felyx en proeftuin Stadskwekerij De Kas hebben we de gehele keten voor ons circulaire energieopslag-project.

Wij geven afgeschreven deelscooteraccu’s een 2e leven als opslagsystemen voor duurzame energie. Er zijn steeds meer deelscooters in Rotterdam. Top! Maar dit levert ook een stroom aan afval op: deelscooteraccu’s. Wij upcyclen deze accu's tot hoogwaardige energieopslagsystemen voor duurzame stroom.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Wij geven afgeschreven deelscooteraccu’s een tweede leven als opslagsystemen voor duurzame energie. Er komen steeds meer deelscooterbedrijven naar Rotterdam. Top! Dit geeft ook een stroom van 'versleten' accu's: niet goed genoeg om te rijden. Maar nog wel voor energieopslag van duurzame energie!
Er komt steeds meer schone stroom van zon en wind. Dit is helaas ook onvoorspelbaar: energieopslag is noodzakelijk. Ook wordt de business case steeds beter en houden we schone stroom lokaal. Wij sturen al twee 2nd-life systemen van gebruikte (vracht)autoaccu's aan. Scooteraccu's geven zeker kansen!
De proeftuin komt bij Stadskwekerij De Kas in Rotterdam. De inzameling van de accu's gebeurt ook lokaal. We verwachten jaarlijks honderden afgeschreven scooteraccu's. Weggooien is zonde! Ook willen we op termijn een productielijn in Rotterdam. Goed voor werkgelegenheid!
Het lijkt logisch, maar het is nog niet eerder vertoond. Er is geen plek op de wereld waar (deel)scooteraccu's een tweede leven krijgen. Maar in Rotterdam kan het. Hier komt alles samen. Duurzaam deelvervoer, verstand van afvalinzameling, energieopslag, kennisdeling. And the team to make it happen!
Felyx is de grootste aanbieder in Rotterdam, A&M Recycling/In2Waste is specialist in complexe recyclingprocessen, circulariteit en grondstoffenproblematiek. StoredEnergy heeft ervaring met 2nd-life energieopslag en het team van Stadskwekerij De Kas is kundig en bedreven in het enthousiasmeren van Rotterdammers voor de energietransitie.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Benjamin Neeteson
Rob den Exter
Joost van der Have