Burgergeluidsmeetnet HIS. Bewoners willen actief participeren in hun wijk

De bewonersorganisaties uit de wijken Hillegersberg en Schiebroek werken op onderwerpen samen die de leefkwaliteit van de bewoners uit de wijken aangaan. InHillegersberg is voor dit onderwerp de contactpersoon.

Vanwege de ontwikkelingen rondom HIS stellen bewoners steeds meer kritische vragen. Ze hebben niet alleen behoefte aan modellen en berekeningen maar ook aan meetdata. De 5 bewonersorganisaties hebben ervaring opgedaan met het opzetten van het Luchtmeetnet HIS. Geluid is een logische volgende stap.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Kritische vragen van burgers worden beantwoord over de impact van de ontwikkelingen bij de wijken Hillegersberg- Schiebroek. Bewoners kunnen meedoen aan het geluidsmeetnet met apparaat. Ervaring is opgedaan met het Luchtmeetnet HIS. Bewoners zijn actief betrokken en animo om mee te doen is groot.
Bewoners zetten netzoals de rest van Nederland kritische kanttekeningen bij berekeningen en modellen. Door de opzet van het geluidsmeetnet HIS wordt de bron van het geluid bepaald. Hiermee heeft de stad Rotterdam ook harde cijfers waarmee ze eventueel haar beleid mee kan bijstellen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
M Hovenkamp