Blue Vespa – circle scooter company; 100% circulair.

Startbudget toegekend € 137500,-

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bouwen vervuilende Vespa’s om tot zero-emissie elektrisch, halen vervuilende scooters van alle merken op, verwerken ze en geven restproducten een nieuwe functie.

Omschrijving

37.000 scooters vervuilen Rotterdam, daarvan zijn er 1.100 Vespa’s. Onder begeleiding van professionals bieden mensen met afstand tot arbeidsmarkt (100.000 in Rotterdam) de Vespa’s een tweede leven. De overige scooters recyclen ze.

Blue Vespa zorgt dat mensen weer deelnemen aan de samenleving. Zij dragen bij aan het terugdringen van vervuiling, ontwikkelen werknemersvaardigheden, ontvangen inkomen en krijgen toekomstperspectief.

Werken bij Blue Vespa begint met ‘leren werken’. Vanaf de grond af wordt een werkattitude opgebouwd. Daarna kijken we wat iemand kan: sleutelen, lassen, spuiten, sales, klantbegeleiding, administratief en combinaties hiervan. Na Blue Vespa is het vinden van een vervolgbaan eenvoudiger.

Blue Vespa helpt Rotterdam van vervuilende scooters af te komen. De Vespa’s worden elektrisch. De overige gedemonteerd, waarbij alle restproducten terugkeren in de economie. Door hergebruik of een nieuw te ontwikkelen functie.

Sociale relevantie

Rotterdam kampt met 2 grote problemen.
- 15% procent van 18plussers in Rotterdam vinden geen aansluiting bij de maatschappij.
- Rotterdam is vervuild door slechte lucht kwaliteit.
De gemeente stimuleert op beide terreinen met (beleids)maatregelen zoals werkgelegenheidspremies en inleverpremies voor vervuilende scooters. Een 2-takt scooter vervuilt 2,85% meer dan 'n auto. Iedere scooter die wij aanpakken, zorgt voor bijna 3 auto’s milieuverbetering én werk voor mensen die dat nu niet hebben.

Innovatie

Blue Vespa is uniek en vernieuwend. We voegen (beleids)clusters circulair en arbeid samen waarbij ze elkaar versterken.

We werken met een even diverse als moeilijk bereikbare doelgroep en leveren we toch een hypermodern en vertrouwd product.

Wat goed is, niet weggooien. Vespa staat voor stijl en hoge kwaliteit. Met een hoge restwaarde loont het ze als elektrisch vervoermiddel weer op de weg te brengen.
In een living lab ontwikkelen we nieuwe toepassingen voor restmateriaal.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Ricardo Kieboom
Ricardo Kieboom
Ricardo Kieboom