Assendelftplein: spelen, ontmoeten, bewegen.

Startbudget toegekend € 27945,-

Meer groen, avonuurlijk spelen en elkaar ontmoeten op het Assendelftplein. Daar gaan we voor! Dit grote plein is een unieke plek in Kralingen die niet ten volle wordt benut. Bewoners willen met behulp van CityLab010 daar verandering in brengen.

Omschrijving

Het grote openbare plein tussen de Assendelftstraat, de Oostmaasstraat en de Adamshofstraat in Kralingen heeft veel potentie. Het is ruim opgezet, kent weinig bebouwing en is volledig verkeersvrij. Kortom, een ideale ontmoetingsplek voor alle leeftijden. Maar dat is het niet. Het plein is al jaren niet aantrekkelijk. Het is een grote stenen vlakte met weinig binding met de omliggende straten. Wat willen we met dit plan bereiken? We zetten in op groen en verbetering van het sociale karakter. De vergroening maakt de omgeving zachter en avontuurlijker om in te spelen. Lekker klimmen, verstoppertje spelen en bewegen. Heuveltjes op en afrennen of even lang uit op het gras om heerlijk naar de wolken te staren of naar het ruisen van de bomen te luisteren. Jong en oud ontmoeten elkaar in een andere setting op de nieuwe zitjes en banken. En hoe meer zielen hoe meer vreugd, want dat betekent ook meer sociale controle en binding. Dat maakt samenzijn op het plein voor iedereen fijner.

Sociale relevantie

Dit openbare speelplein is al jaren een doorn in het oog van vele buurtbewoners. Diverse initiatieven werden ontplooid om het karakter van de plek te veranderen, soms succesvol maar structureel veranderde er niks. Door bewoners actief te laten deelnemen aan een grondige opknapbeurt van het gezamenlijke plein, hopen wij de sociale cohesie in deze Kansrijke Wijk een nieuwe impuls te geven. Meer buurt gevoel creëren voor zowel de gezinnen uit de buurt als de ouderen, jeugd en studenten.

Innovatie

De omvang van het project is behoorlijk, dat maakt het ontplooien van dit initiatief complex. We hebben een groot verzorgingsgebied met een diversiteit aan bewoners. De plannen voor verandering zijn reeds drie jaar geleden opgezet, waarbij er meerdere gelegenheden waren voor inspraak. Daarnaast is nauwe afstemming tussen initiatiefnemers en de gemeente noodzakelijk geweest, mede vanwege de omvang van het project en om de continuïteit van de plannen te waarborgen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Mascha de Mink
Mascha de Mink
Mascha de Mink