Alle leerlingen verzamelen!.

Ontwikkeling en Stimulering van Betrokkenheid van Leerlingen bij Ecologische Vraagstukken. Opgroeiende kinderen en jongeren kunnen wat ons betreft niet genoeg kennis en vaardigheden hebben inzake klimaatverandering, energietransitie, water- en luchtkwaliteit, biodiversiteit, enzovoort.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Tom van Doveren