2E huis / stiching Bokx.

Met ‘een tweede thuis nog directer bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van crisissituaties in gezinnen die mogelijk kunnen leiden tot uithuisplaatsing van kinderen. De doelgroep voor ‘een tweede thuis’ is gericht op kinderen in de leeftijd 6-14 jaar.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
patrick straatman