Dit zoekt CityLab010.
De categorie├źn van CityLab010.

CityLab010 is op zoek naar innovatieve oplossingen om van Rotterdam een nóg betere, leukere en sterkere stad te maken! Ieder jaar werken we met een aantal inhoudelijke thema’s. Hieronder staan de thema’s die in 2020 van toepassing zijn. Het zijn de speerpunten waar de stad zich op richt. Op dit moment zijn alle inschrijvingen binnen en is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de ronde van 2020. Bekijk voor alle voorwaarden en criteria de subsidieregeling CityLab010 2020.
 

Nieuw dit jaar! CityLab010-wildscards!
CityLab010 wil maximale ruimte geven aan de stad om met vernieuwende oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. De thema's zijn daarom breed gekozen en de voorwaarden ruim geformuleerd. Toch kan het zo zijn dat een plan goed is voor de stad niet maar toch net niet past bij de voorwaarden van de thema's. Voor die groep plannen kan de Stadsjury het college adviseren om maximaal 3 wildcards uit te reiken. Natuurlijk moet het plan wel vernieuwend zijn en het projectplan op orde. Om in aanmerking te komen voor een wildcard moet je je wel gewoon bij één van de thema's voegen omdat wij eerst willen kijken waar je plan eventueel bij past. Als de Stadsjury na de beoordeling toch vindt dat het plan niet past bij het thema en ook niet bij de andere thema's kan het plan in aanmerking komen voor een wildcard.

Innovatie gezocht.

Hoe verdienen Rotterdammers in de toekomst hun inkomen? Die vraag is belangrijk nu de economie snel verandert. Er wordt steeds meer ‘digitaal’ gewerkt. Ook worden meer schonere grondstoffen gebruikt met minder afval waarbij meer onderdelen van producten worden opnieuw gebruikt. We stellen subsidie beschikbaar voor initiatieven die helpen om nieuwe manieren te vinden.

Meer over Nieuwe Economie

Gelijke kansen voor iedere Rotterdammer voor werk, goed onderwijs, minder armoede en sport. Zorgen, geldproblemen, werkloosheid, laaggeletterdheid en woonomgeving zijn van invloed op hoe je je voelt én op het maken van keuzes. Voor Gelijke Kansen zoeken wij innovatieve, structurele en verfrissende handelswijzen die bijdragen aan oplossingen voor armoede, schulden, werk, jeugd, sport, onderwijs of gezondheid.

Meer over Gelijke Kansen

Rotterdam groeit. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de stedelijke dynamiek van Rotterdam. De ruimte die in de stad beschikbaar is wordt minder. Hierdoor moet slimmer worden omgegaan met de beperkte ruimte die er binnen de stad is.

Meer over Groei van de Stad

Rotterdam zet in op een betaalbare klimaatneutrale en duurzame stad. Een gezonde omgeving met schone lucht waar het goed wonen is, wie wil dat niet? Hoe zorgen we dat Rotterdammers over willen en kunnen stappen naar hernieuwbare energie thuis en onderweg? Maar ook; hoe zorgen we dat de energietransitie betaalbaar en haalbaar is voor iedereen?

Meer over Energietransitie

Samenleven gaat over vitale Rotterdammers die zich veilig, welkom en thuis voelen in de stad. We verwelkomen initiatieven die Rotterdammers uitnodigen om te sporten, spelen, bewegen, recreëren, of elkaar te ontmoeten in de openbare buitenruimte. En ook vernieuwende initiatieven die veiligheidsissues aanpakken zijn welkom.

Meer over Samenleven

Er komen steeds meer mensen wonen, werken, sporten en recreëren in Rotterdam. Hoe zetten we dit om in kansen zodat we de stad nu en in de toekomst aantrekkelijk houden voor bewoners en bezoekers en we kunnen bijdragen aan de Rotterdamse quality of life? De maatschappelijke bijdrage van een initiatief voor het thema Toerisme en stadscultuur wordt beoordeeld aan de mate waarin de ontwerp en cultuursector een innovatiemotor is voor andere domeinen of de identiteit van de stad wordt versterkt voor bewoners of bezoekers.

Meer over Toerisme en Stadscultuur

Doe mee met CityLab010.
Van initiatief naar projectplan.

Lees meer