Dit zoekt CityLab010.
De categorie├źn van CityLab010.

CityLab010 is op zoek naar innovatieve oplossingen om van Rotterdam een nóg betere, leukere en sterkere stad te maken! Ieder jaar werken we met een aantal inhoudelijke thema’s. Hieronder staan de thema’s die in 2020 van toepassing zijn. Het zijn de speerpunten waar de stad zich op richt. De regeling voor 2020, met daarin alle voorwaarden en criteria, wordt nog aangepast. Heb jij een goed idee voor de stad en past dat binnen één van onderstaande thema’s? Meld je dan aan en deel (een korte samenvatting van) je initiatief. Een coach van CityLab010 neemt contact met je op.

Innovatie gezocht

Rotterdam zet in op een betaalbare klimaatneutrale en duurzame stad. Een gezonde omgeving met schone lucht waar het goed wonen is. Fossiele brandstoffen maken plaats voor schone energiebronnen zoals zon en wind en het vervoer is vaker met een schoon alternatief zoals de elektrische auto, openbaar vervoer of de fiets. Het verminderen van de CO2 is niet alleen goed voor de aanpak van klimaatverandering, maar ook voor de totale kwaliteit van de stad. Een flinke daling van de CO2- uitstoot is nodig. Het college wil de stijgende uitstoot van CO2 in de collegeperiode 2019 - 2022 omzetten in een dalende trend. Met als doel om in Rotterdam 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraal te zijn in 2050.

Rotterdam is een groeiende stad in inwonersaantallen maar niet in oppervlakte. De komende vier jaar worden best veel woningen in de stad gebouwd; de stad gaat verdichten. Maar Rotterdam moet natuurlijk ook leefbaar,  gezond en toekomstbestendig zijn  Voor al deze ambities is ruimte nodig, schaarse ruimte. De stad groeit zo snel dat kopen of huren voor veel Rotterdammers te duur is geworden. Tegelijkertijd moet de stad wel schoon en leefbaar blijven, een moeilijke opgave wanneer er 18.000 woningen bij gaan komen.

Een schoner, innovatiever en slimmere economie. Dat wordt onze toekomst. Hoewel bedrijven en banen gaan verdwijnen als gevolg van alle veranderingen zullen ook nieuwe vormen van bedrijvigheid, ondernemerschap en werkgelegenheid ontstaan. Bewoners, het onderwijs, ondernemers en overige partners uit Rotterdam voorbereiden op deze ontwikkelingen en daarnaast gericht ondersteunen om de kansen te kunnen verzilveren is hierbij de uitdaging. Technologische verandering en de verduurzamingsopgave zijn een van de drijvende krachten achter de economische transitie.

Gelijke kansen voor iedere Rotterdammer voor werk, goed onderwijs, minder armoede en sport.

Er komen steeds meer mensen wonen, werken, sporten en recreëren in Rotterdam. Hoe zetten we dit om in kansen zodat we de stad nu en in de toekomst aantrekkelijk houden voor bewoners en bezoekers en we kunnen bijdragen aan de Rotterdamse quality of life

Samenleven gaat over vitale Rotterdammers die zich veilig, welkom en thuis voelen in de stad. We zetten daarom onder andere in op het vergroten van de sociale weerbaarheid en veerkracht van onze stad en zijn inwoners.

Doe mee met CityLab010.
Van initiatief naar projectplan.

Lees meer