Veelgestelde vragen.

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma van de gemeente Rotterdam voor initiatiefnemers, bewoners, ondernemers en organisaties. Die een oplossing hebben voor maatschappelijke issues in Rotterdam. In totaal is meer dan 3 miljoen euro beschikbaar om initiatiefnemers te helpen aan een startbudget. Naast de mogelijkheid van een startbudget biedt de gemeente tot de zomer van 2022 een Start-Up programma aan met workshops en verbindt initiatiefnemers aan experts van de gemeente, de partners uit de stad én aan elkaar. Doel is dat er voor elk initiatief een zo goed mogelijk projectplan ligt dat een beroep kan doen op een startbudget. De Stadsjury van CityLab010 beoordeelt op basis van de projectplannen welke initiatieven in aanmerking komen voor een startbudget. Dit zijn de spelregels om mee te doen.

Citylab010 gaat door in 2023. Op dit moment is aanmelden niet mogelijk. Hou deze webiste en de socials in de gaten voor meer info.
Of meld je hier aan voor de nieuwsbrief. 

Om mee te kunnen doen, is de eerste stap het opsturen van een aanmeldformulier. Daarna kan je met hulp van een coach aan een stevig projectplan werken voor je initiatief. Met dit projectplan kan je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een startbudget aanvragen om jouw initiatief uit te gaan voeren. Kijk voor alle voorwaarden hier naar de spelregels.

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen de gemeente Rotterdam en een aantal maatschappelijk betrokken partners zoals de Rabobank, Ploum, Mazars en de Hogeschool Rotterdam. Allemaal partners met een grote betrokkenheid voor de stad Rotterdam. Stuk voor stuk maken zij zich hard voor ondernemende Rotterdammers om hun droom waar te maken. Zij zetten hun netwerk, kennis en expertise in om initiatiefnemers verder te helpen. Dat gebeurt tijdens workshops, events, inspiratiesessies of in persoonlijke gesprekken. Op onze partnerpagina kan je alle info en contactgegevens vinden!

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma waar je aan het einde van de rit met een projectplan ook een startbudget kan aanvragen. In 2022 is hiervoor ruim 3 miljoen  euro beschikbaar.

Ja, dit staat ook vermeld in de Subsidieregeling Citylab010 2022 

Een natuurlijk persoon kan maximaal €25.000 euro aanvragen. Een natuurlijk persoon moet meerderjarig zijn en volgens de Basisregistratie Personen in Rotterdam wonen. Rechtspersonen die volgens het Handelsregister in Nederland gevestigd zijn kunnen maximaal €100.000 aanvragen. Met rechtspersonen worden organisaties als vermeld in Artikel 3 Burgerlijk Wetboek Boek 2 bedoeld: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen.

Tip: Kijk hier tijdig naar!

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor een startbudget van CityLab010 is een subsidieregeling vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure beschreven. Klik hier om naar de subsidieregeling te gaan.

Informatie over de digitale sleutel voor ondernemers en overheid,  eHerkenning, kunt u vinden op www.eHerkenning.nl

De Stadsjury van CityLab010 is een adviescommissie voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. De leden beoordelen de projectplannen waarvoor een startbudget is aangevraagd. In een juryrapport geeft de Stadsjury aan welke plannen in aanmerking komen voor een startbudget, inclusief de hoogte van het bedrag. Dit doet de Stadsjury na een advies van het team van CityLab010. Er wordt gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de plannen (in hoeverre sluit het plan aan op wat CityLab010 zoekt?) en naar de mate van innovatie. Het college verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

CityLab010 is op zoek naar innovatieve oplossingen om van Rotterdam een nóg betere, leukere, sterkere stad te maken! We investeren in vernieuwing op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. We investeren in creatieve, maatschappelijke oplossingen. We hebben maar één doel, om sterker uit de crisis te komen dan we erin gingen.
De bepaling van de maatschappelijke bijdrage van een aanvraag wordt beoordeeld in welke mate een initiatief op een vernieuwende manier bijdraagt aan het sterk uit de Covid19-crisis komen van Rotterdam en betrekking heeft op: 

  • Nieuwe toekomstbestendige economie
  • Werkgelegenheid voor kwetsbare groepen
  • De mogelijkheden voor individuele of groepen Rotterdammers om mee te doen aan de Rotterdamse samenleving
  • Het vrij, veilig en prettig kunnen bewegen of verblijven in Rotterdam

CityLab010 wil maximale ruimte geven aan de stad om met vernieuwende oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken.Voor die groep plannen kan de Stadsjury het college adviseren om maximaal 3 wildcards uit te reiken. Natuurlijk moet het plan wel vernieuwend zijn en het projectplan op orde. kijk hier voor meer informatie

Wij hebben een speciale promotiekit om initiatiefnemers ‘tools’ in handen te geven om zichzelf én CityLab010 te promoten. Afhankelijk van je eigen kennis en kunde kan je hier in meer of mindere mate een eigen draai aan geven. In de toolkit zitten ook onze achtergronden, logo’s en andere elementen waarmee je lekker aan de slag kan. Je kan kiezen uit een aantal templates voor initiatieven die zijn ingediend en tussen initiatieven die al een startkapitaal hebben ontvangen en al gestart zijn.

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt gedeeld blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer. Ook als je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een aanvraag doet voor een startbudget blijft het jouw intellectueel eigendom. Wij maken wel gebruik van de samenvatting op de website voor promotiedoeleinden.
 

Als je via je account inlogt, kun je je initiatief aanpassen.
 

Bij CityLab010 organiseren we regelmatig netwerkevents en workshops. Op die events ontmoet je het team van CityLab010, de partners van CityLab010, experts en andere Rotterdammers met hart voor de stad. Via deze website houden we je op de hoogte van alle activiteiten. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief dan ontvang je alle updates.

Stel hier jouw vraag.