Werkplaats voor een inclusieve buurt.

Zodra je de deur van je huis uitgaat, wil je een wijk inlopen waar je je fijn voelt. Met straten, pleinen en winkels die iets voor je betekenen: waar je je vrienden ontmoet, samen speelt en sport, met andere ouders of ouderen bijpraat of je dagelijkse boodschappen doet. Als een wijk zich snel ontwikkelt komt dit gevoel met regelmaat onder druk te staan. Op papier kan er voldoende groen zijn of voorzieningen, in de praktijk zijn mensen hun vaste functies kwijt geraakt. Voor de aanvraag werkt STIPO samen met bewoners, ondernemers en lokale organisaties aan plekken in de buurt waar iedereen zich thuis kan voelen. STIPO heeft hiervoor de methodiek ‘Werkplaats voor een inclusieve Buurt’ ontwikkeld. In de wijk Schiebroek Zuid gaan we daarmee in de praktijk aan de slag, inspelend op de integrale wijkaanpak en de behoefte voor het betrekken van bewoners hierbij (zie bijlage).

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Siënna Veelders