VOOR DOOR, carrousel voor lerend werken. Muziekstudio en creatieve werkplaats voor jongeren

VOOR DOOR is een initiatief van Houssein Bouziane, curator en maatschappelijk ondernemer, Samir Yaaqobi, social worker en coördinator werkgroep Jongeren en Joke van Bilsen, creatief ontwikkelaar en tekstschrijver. Zij organiseerden samen MiddLand Foto, de wijk in zwart-wit en kleur en MiddFest#1

Met creativiteit als middel ontwikkelen jongeren skills, arbeidsdiscipline en zelfontplooiing. Bij VOOR DOOR wordt het carrousel van lerend werken gehanteerd. Jongeren worden bijgestaan door ervaren jongeren, coaches regisseren hun persoonlijk leerproces. Zo ontstaat het VOOR DOOR- effect.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Met advies, informatie, dienstverlening, talentontwikkeling en trajectbegeleiding worden jongeren uitgedaagd in een creatieve omgeving die aansluit bij hun belevingswereld: "waar zij graag zijn, zijn zij beter te sturen". Met VOOR DOOR voldoen de initiatiefnemers aan een behoefte onder jongeren.
Creativiteit is een belangrijke vaardigheid, maar krijgt nog te weinig aandacht vanuit t onderwijs. Jongeren met achterstand participeren minder in naschoolse activiteiten. VOOR DOOR biedt jongeren kans om talent, interesse en creativiteit te ontwikkelen in een veilige en kansrijke omgeving.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Joke van Bilsen
Samir Yaaqobi
Houssein Bouziane