Verbinding door poëzie . Aankleding van de stad om verbinding te creëren

Afgelopen jaar hebben we een zelfde soort project mogen doen in het Branco van Dantzigpark in Middelland.

In veel wijken in Rotterdam wordt er gespeeld, ontmoet en geleerd. Kleine kinderen leren samen te spelen, er vinden ontmoetingen plaats tussen jong en oud. Sommige plekken in Rotterdam kunnen daarin alleen nog wel een opknapbeurt gebruiken, deze plekken willen we opfrissen met teksten van Derek Otte

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

In sommige Rotterdamse wijken zijn er pleintjes, straatjes en bankjes die niet uitnodigen om te gaan spelen en naartoe te gaan. Er vinden minder ontmoetingen plaats, de buurt komt minder met elkaar in contact. Wij willen graag een wijk aanpakken in Rotterdam die wel een opfrisbeurt kan gebruiken
Tijdens dit project gaat Derek de gekozen wijk in om met de bewoners te praten. Jong en oud mogen hun input geven. Derek brengt jong en oud met elkaar in contact, hij laat ze samen zijn, ontdekken en creatief zijn. We kijken hoe we dit kunnen bereiken bijv.: een buurtfeest, workshop of een gastles
De teksten die Derek schrijft hebben te maken met het verbinden, samen zijn, ontmoeten, leren en elkaar helpen. Door deze teksten op bankjes te zetten zullen Rotterdammers zich bewuster worden van de verantwoordelijkheid die ze hebben in hun wijk, meer omkijken naar anderen en samen dingen gaan doen

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Eline van den Doel