Tuin Ben Oude NijHuis.

Startbudget toegekend € 10000,-

Het inrichten van een veilige tuin voor (dementerende) ouderen met een laag inkomen; een tuin die ook voor buurtbewoners toegankelijk is en waar allerlei buurtactiviteiten gehouden zullen worden.

Wie stichting Ben Oude NijHuis
Jaar 2017
Categorie Fijne Rotterdamse buitenruimte

Omschrijving

Het Ben Oude NijHuis is een kleinschalige woonvorm voor (dementerende)ouderen met een laag inkomen in de wijk Overschie. Bij die woonvoorziening komt een belevenistuin die toegankelijk is voor de bewoners maar ook voor buurtbewoners. Het wordt een tuin die met geuren en kleuren inspeelt op de zintuigen van bewoners.

Sociale relevantie

We willen heel nadrukkelijk de buurt betrekken bij ons huis. Dit willen we doen door activiteiten voor de buurt te organiseren in het Ben Oude NijHuis, door faciliteiten aan de buurt aan te bieden (zoals bijvoorbeeld een wellness-ruimte) en door buurtbewoners te stimuleren als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan. Daarnaast willen we met scholen uit de buurt gaan samenwerken om ontmoetingen tussen jong en oud mogelijk te maken. Dit bevordert de leefbaarheid in Rotterdam.

Innovatie

Er zijn in Rotterdam geen vergelijkbare woonzorgvoorzieningen die zich op de doelgroep (dementerende) ouderen met een laag inkomen richten.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief