The Next School.

Startbudget toegekend € 50000,-

The Next School organiseert evenementen waar docenten samen met mensen uit de beroepspraktijk een opdracht ontwikkelen voor leerlingen. We matchen docent en professional en begeleiden ze in het ontwikkelen van een goede opdracht.

Omschrijving

Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden aan het werk gezet door een echte opdrachtgever. Tijdens dit proces leren ze wat een beroepenveld inhoudt en welke studies naar het beroep kunnen leiden. Ook ervaren ze hoe lesstof in de praktijk terugkomt, hoe ze later in bedrijven in teams zullen werken en hoe technologie in het werk terugkomt. Zo willen we leerlingen helpen om betere studiekeuzes te maken, meer motivatie te krijgen en 21st century skills op te doen.

Het idee om praktijk in de klas te brengen is niet nieuw. Tot nu toe blijven initiatieven echter klein omdat ze veel tijd kosten van docenten. Wij brengen hier verandering in. Door veel werk uit handen te nemen trekken we meer docenten over de streep. We maken de match met enthousiaste professionals en helpen docent en professional om op één avond samen tot een succesvolle opzet voor een opdracht te komen. Tijdens onze eerste avond op 15 juni gaan 12 docenten van 3 scholen samen met 12 professionals aan de slag.

Sociale relevantie

In Rotterdam zijn circa 35.000 middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse scholieren vaak ongemotiveerd zijn door een gebrek aan relevantie in de les, vaak geen goed beeld van studie en beroep vormen en vaak nog niet de vaardigheden meekrijgen die de 21ste eeuw van ze vraagt. In Rotterdam zijn 250.000 mensen werkzaam. Als we ook maar een klein deel van deze mensen bij het onderwijs betrekken kunnen we op al deze vlakken enorme vooruitgang boeken. Ons plan helpt daarbij.

Innovatie

Nieuw aan dit plan is dat we grote obstakels wegnemen die bestaan bij het brengen van ‘de praktijk’ in de klas. We brengen de partijen bij elkaar, begeleiden ze in het maken en geven van een opdracht en zetten alles dat in dit proces geleerd wordt in voor de volgende ronde. We richten ons niet op één type sector of opdracht, maar werken volledig vanuit de vraag van de scholen, zodat elke school die praktijk in de klas wil brengen bij ons terecht kan.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief