TenderTouch, verbinding door aanraking.. Aanraking als antigif voor eenzaamheid en geweld.

Wie TenderTouch
Door mijn werkervaring binnen de ggz zorg en mijn verschillende opleidingen in onder andere pers. beg. spec.doelgroepen, begeleiden van naasten van mensen met psychische problemen en verslaving, en trainingen tot touch practitioner en deep listener, ben ik een ervaren en gedreven in connectiewerk.
Jaar 2019
Categorie Minder eenzaamheid

Dmv positieve aanraking meer verbinding aan gaan met elkaar en eenzaamheid en zelf geweld in de stad verminderen? ik denk dat dat kan! Door workshops te geven en inittiatieven te starten gericht op aanraking en connectie ben ik van mening dat we een groot verschil kunnen maken.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

We hebben veel eenzame mensen in de stad. Door het aanbieden van workhops gericht op connectie en aanraking kunnen we een groot verschil maken voor veel mensen in de stad.
Het hormoon oxytocine komt vrij bij aanraking en helpt bij het beter kunnen lezen van de emoties van de ander, empathie ervaren, verbinding maken en meer verdraagzaamheid kunnen opbrengen voor elkaar. Doordat mensen van verschillende achtergronden letterlijk met elkaar in contact komen kan er meer connectie, begrip en respect ontstaan.
Grenzen en behoeften leren herkennen en erkennen maakt dat iemand zich beter kan uiten, zonder in frustratie of geweld te vervallen. Door workshops en initiatieven gericht op het maken van connectie, en behoeften en grenzen, kunnen we hier een positieve shift in maken.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Kirsten Jense